Premierka Gabinetu Cieni Kongresu Kobiet, szefowa komisji ds. rozwoju regionalnego Parlamentu Europejskiego i b. unijna komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Huebner o uchwalonych w piątek przez Sejm zmianach w systemie emerytalnym:

"Wiemy już, co czeka nas w tej tak absorbującej od dawna sprawie. Można powiedzieć, że polityczny Rubikon został przekroczony.

Aby nie utracić, a wręcz rozwijać swoją konkurencyjność globalnie, musimy powiększać pulę zatrudnionych, musimy podjąć kompleksowe działania zwiększające dobrobyt polskich rodzin, musimy działać na rzecz wzrostu naszego dochodu narodowego. Musimy się przygotować na duże zmiany cywilizacyjne w Europie i w Polsce. Z pewnością reforma emerytalna jest początkiem działań, które przygotują nas do tych zmian.

Aby reforma odniosła sukces, muszą jej towarzyszyć innowacyjne zmiany w polityce społecznej adekwatne do przewidywanych długofalowo zmian demograficznych. Rząd musi też dać impuls do wypracowania realistycznej polityki imigracyjnej i przygotowania społeczeństwa na zmiany kulturowe, które prędzej czy później czekają Polskę. Gabinet Cieni Kongresu Kobiet deklaruje ze swej strony, że będzie monitorować przebieg procesu ustawodawczego i dołoży starań, aby zmiany w systemie emerytalnym stały się elementem szerokiego wachlarza proaktywizacyjnej i prorównościowej polityki społecznej.

Dziś postawiliśmy zaledwie pierwszy krok na tej drodze. Pamiętajmy też o tym, że w perspektywie 30 lat sukces reformy emerytalnej będzie zależał od tego, czy Polska utrzyma stabilny wzrost gospodarczy i czy stworzy chłonny rynek pracy, również dla osób, w tym kobiet, w wielu 60 plus. To wymaga kreatywnego myślenia nas wszystkich, rządu ekspertów, a także społeczeństwa obywatelskiego, a w tym organizacji pozarządowych, takich jak Kongres Kobiet". (PAP)

mca/ abr/ gma/