W końcu IV kwartału 2015 r. liczba wolnych miejsc pracy w firmach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła 63,9 tys. i była niższa niż w kwartale poprzednim o 9,3 tys., tj. o 12,6 proc. Jednak w porównaniu z czwartym kwartałem 2014 r. wzrosła ona o 9,5 tys., tj. o 17,5 proc. - wynika z czwartkowego komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego.

Jak wyliczył GUS, w końcu omawianego okresu nieobsadzonych było jeszcze 15,8 tys. (tj. 13,5 proc.) nowo utworzonych miejsc pracy. W IV kwartale 2015 r. utworzono o 14,9 proc. mniej nowych miejsc pracy w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz o 24 proc. mniej niż w IV kwartale poprzedniego roku. W tym czasie zlikwidowano nieznacznie więcej (o 0,8 proc.) miejsc pracy niż w III kwartale 2015 roku i o 5,1 proc. więcej niż w czwartym kwartale 2014 r.

Jak podał GUS wolne miejsca pracy były przede wszystkim w sektorze prywatnym (87,7 proc.) oraz w jednostkach zatrudniających powyżej 49 osób (48,9 proc.). Najwięcej wolnych miejsc pracy zanotowano w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego (22,9 proc.) oraz handlu i napraw pojazdów samochodowych (18,9 proc.).

W czwartym kwartale 2015 r. firmy najczęściej poszukiwały robotników przemysłowych i rzemieślników (21,2 proc.), specjalistów (21,1 proc.), a także operatorów i monterów maszyn i urządzeń (16,4 proc.).

Najwięcej wolnych miejsc pracy było w województwie mazowieckim (24,5 proc.), śląskim (11,4 proc.) i dolnośląskim (10,8 proc.). Najskromniejszą ofertą dysponowały województwa podkarpackie (1,2 proc.), podlaskie (1,5 proc.) i warmińsko-mazurskie (1,7 proc.).

W 2015 roku w Polsce powstało 601,9 tys. nowych miejsc pracy, z tego 9 proc. w sektorze publicznym, a 91 proc. w prywatnym. Prawie połowa nowych miejsc powstała w firmach zatrudniających do 9 osób (45,4 proc.). Najwięcej nowych miejsc pracy powstało w województwie mazowieckim – 123,9 tys. (20,6 proc. wszystkich), śląskim – 69,2 tys. (11,5 proc.) oraz wielkopolskim – 65,5 tys. (10,9 proc.). Najmniej - w województwie opolskim – 10,0 tys. (1,7 proc.), podlaskim – 12,0 tys. (2 proc.) oraz świętokrzyskim – 12,9 tys. (2,1 proc.). Nowe miejsca pracy powstały głównie w handlu i firmach zajmujących się naprawami pojazdów samochodowych (24,7 proc.), przetwórstwa przemysłowego (18,8 proc.) w budownictwie (12,3 proc.).

W 2015 roku zlikwidowano 317,6 tys. miejsc pracy, głównie w sektorze prywatnym (88,3 proc.) oraz firmach zatrudniających do 9 osób (41 proc.). Najwięcej w województwie mazowieckim – 65,2 tys. (20,5 proc.), śląskim – 42,3 tys. (13,3 proc.), wielkopolskim – 30,8 tys. (9,7 proc.). Najmniej w województwie podlaskim – 4,2 tys. (1,4 proc.), lubuskim – 6,6 tys. (2 proc.) oraz opolskim – 6,7 tys. (2,1 proc.).

Jak zaznaczyli analitycy GUS zestawienie danych dotyczących nowo utworzonych i zlikwidowanych miejsc pracy w 2015 r. według województw wskazuje, że w województwach mazowieckim, śląskim i wielkopolskim występuje największa rotacja miejsc pracy, tj. tworzy się najwięcej nowych miejsc pracy i najwięcej miejsc pracy jest likwidowane.

GUS przeanalizował dane dotyczące nowo powstających i likwidowanych miejsc pracy w okresie I kwartał 2012 – IV kwartał 2015 r. Z analizy tej wynika, że tylko w jednym kwartale liczba zlikwidowanych miejsc pracy była wyższa od nowo utworzonych - był to czwarty kwartał 2012 r. We wszystkich pozostałych, tendencja była odwrotna, czyli więcej miejsc tworzono niż likwidowano. Począwszy od pierwszego kwartału 2014 roku, w porównaniu z latami poprzednimi, liczba nowo utworzonych miejsc pracy była znacznie wyższa od liczby zlikwidowanych miejsc pracy.(PAP)