Jak podkreślają autorzy opracowania "Kapitał ludzki coraz bardziej digital. Jak cyfryzacja zmienia rynek pracy" już teraz 76 proc. prezesów firm w Europie Środkowo-Wschodniej jako najważniejsze wyzwanie dla biznesu wskazuje brak osób z odpowiednimi kompetencjami.

Jednocześnie 86 proc. respondentów badania PwC jest zdania, że nowe technologie i automatyzacja nie zastąpią kompetencji ludzkich, zmuszają jednak pracowników do większej elastyczności. Dlatego ¾ badanych za kluczowy czynnik utrzymania się na rynku pracy "uznaje zdolność do przekwalifikowania i zdobywania nowych umiejętności, by dotrzymać kroku zmianom napędzanym przez transformację cyfrową" - czytamy w komunikacie.

Zagrożenie związane z dostępem do kluczowych umiejętności dostrzegają także liderzy biznesowi w naszym regionie. 76 proc. z nich w badaniu PwC „CEO Survey” wskazało właśnie na ten obszar jako jedno z największych wyzwań obecnie i w nadchodzących latach. "Dlatego 78 proc. przyznaje, że jest w trakcie zmiany lub już zmieniła strategię zarządzania talentami, aby lepiej odpowiadać na wyzwania przyszłości" - zaznaczono.

"Prezesi przedsiębiorstw słusznie identyfikują wyzwania, jakie stwarza transformacja cyfrowa w zakresie kapitału ludzkiego, nie dostrzegają jednak drugiej strony, czyli szans, a te są przecież ogromne. Z jednej strony można tu wskazać na automatyzację niektórych procesów, z drugiej zaś na jeszcze dalej idące zmiany, które niesie ze sobą wykorzystanie sztucznej inteligencji – w rekrutacji, kształtowaniu ścieżek kariery, budowaniu programów motywacyjnych, czy nawet świadomym współtworzeniu kultury organizacyjnej, która pozwoli zwiększać zaangażowanie i skuteczniej osiągać zakładane cele biznesowe” – wyliczyła cytowana w komunikacie, Anna Szczeblewska, dyrektor w dziale doradztwa biznesowego, lider zespołu People & Change w PwC

Zdaniem specjalistów PwC, rekrutacja to jeden z obszarów, gdzie sztuczna inteligencja może w istotny sposób pomóc zarówno kandydatom szukającym odpowiedniego zatrudnienia, jak też pracodawcom poszukującym osób o określonych kompetencjach, które dopasują się nie tylko do wymagań, ale też kultury organizacyjnej danej firmy.

Również utrzymanie talentów czy zapewnienie właściwego poziomu zaangażowania pracowników to wyzwania, na które odpowiedzią może być sztuczna inteligencja - podkreślono. "Nowe technologie to nie tylko automatyzacja pracy, co od razu może kojarzyć się z zastępowaniem pracowników przez roboty. To przede wszystkim możliwość zbadania tego, co do tej pory było niemożliwe lub opierało się tylko na intuicji. Narzędzia takie jak M.A.I.A. (Matching Artificial Intelligence Assistant - PAP) wspierają decyzje liderów biznesowych wnioskami uzyskanymi z analizy dużych zbiorów danych. W najbliższych latach mogą okazać się kluczowe na coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy" – zaznaczyła Szczeblewska.

Opracowanie „Kapitał ludzki coraz bardziej digital. Jak cyfryzacja zmienia rynek pracy” powstało m.in. na podstawie danych z raportów PwC: "Will robots steal our jobs", "Workforce of the future - The competing forces shaping 2030" oraz "20th CEO Survey. Central and Eastern Europe".(PAP)