Konkurs ministerstwa pracy ma na celu wyróżnienie tych pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy t tych, którzy w minionym roku zatrudnili najwięcej pracowników. Nagrody będą przyznawane w pięciu kategoriach: mała, średnia oraz duża firma, a także duża firma przemysłowo-produkcyjna i duża firma handlowo-usługowa.

"Sytuacja na rynku pracy jest coraz lepsza, pracuje już 16 mln Polaków. To najlepszy wynik od 1989 r. Ten sukces zawdzięczamy przede wszystkim pracodawcom tworzącym nowe miejsca pracy" – ocenił szef resortu pracy Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kapituła konkursu, w skład której weszli przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców, jako kluczowy element traktować będzie wzrost zatrudnienia w firmie. Dodatkowe punkty można jednak zdobyć za przyjęcie do pracy młodych pracowników do 30. roku życia, w wieku 50+ oraz osób niepełnosprawnych. Kapituła oceniać będzie też rzetelność pracodawców, czyli m.in. to, czy zatrudniają pracowników na umowach o pracę.

Pracodawcy chcący wziąć udział w konkursie muszą pobrać formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej resortu pracy: www.mpips.gov.pl/konkurs. Następnie po wypełnieniu przesłać go na adres: konkurs@mpips.gov.pl, wysłać pocztą lub też złożyć osobiście w siedzibie resortu.

Nagrody wyróżnionym w konkursie pracodawcom będą wręczane przez ministra pracy w czerwcu podczas uroczystej gali. Zwycięzcy otrzymają roczne prawo posługiwania się tytułem „Kreator miejsc pracy” oraz logo konkursu. (PAP)