"O 5 punktów (do 28 proc.) zmniejszył się odsetek dobrze oceniających działalność NSZZ +Solidarność+, minimalnie zaś wzrosła grupa odnoszących się do niej krytycznie (36 proc. o 2 pkt. więcej niż w lipcu) oraz niepotrafiących się do niej ustosunkować (wzrost o 3 punkty, do 36 proc.). Działalność OPZZ jest pozytywnie postrzegana przez jedną piątą Polaków (20 proc., spadek o 4 pkt), a negatywnie przez niemal jedną trzecią (30 proc., wzrost o 2 pkt proc.)" - wynika z sondażu CBOS.

Połowa Polaków (50 proc.) nie ma zdania na temat OPZZ, to wzrost o 2 pkt proc.

"Pozytywne opinie o funkcjonowaniu każdej z central związkowych przeważają wśród najmłodszych, uzyskujących najniższe dochody, robotników niewykwalifikowanych i wśród osób najczęściej praktykujących religijnie" - informuje CBOS.

Z sondażu wynika, że 31 proc. mężczyzn i 26 proc. kobiet dobrze ocenia Solidarność, a źle - 40 proc. mężczyzn i 32 proc. kobiet.

Natomiast OPZZ cieszy się poparciem 21 proc. mężczyzn i 18 proc. kobiet. Źle o centrali wypowiada się 38 proc. mężczyzn i 24 proc. kobiet.

Z informacji CBOS wynika, że o opinie w sprawie Solidarności poproszono 1007 Polaków (481 mężczyzn i 526 kobiet), a o OPZZ pytano 1008 osób (481 mężczyzn i 527 kobiet). (PAP)

mmu/ amac/ mag/