O tym, jak uczelnie mogą wspierać studentów i absolwentów w działaniach na rynku pracy, mówiono w Warszawie podczas środowych obrad kongresu akademickich biur karier. Zaprezentowano tam też raport Rzecznika Praw Absolwenta dotyczący działalności akademickich biur karier w roku akademickim 2014/2015, a także zainaugurowano konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. Akademickie Biura Karier.

Czytaj: Staż studencki to idealny sposób na rozpoczęcie kariery zawodowej

Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Daria Lipińska-Nałęcz przyznała, że biura karier "są frontmanem" w kontaktach między uczelniami a ich otoczeniem. "Pełnią niezwykle ważną rolę - i informacyjną, i aktywną. (Ich zadania - PAP) to nie tylko informacje o rynku pracy, ale i spotkania z pracodawcami, targi pracy, poradnictwo zawodowe, warsztaty, szkolenia m.in. z umiejętności miękkich, badanie losów absolwentów" - zaznaczyła.

"Przy 420 uczelniach, które mieliśmy w Polsce w czerwcu br. działa ok. 340 uczelnianych biur karier" - podsumował w rozmowie z PAP rzecznik praw absolwenta Bartłomiej Banaszak. Dodał, że to już drugi raport dotyczący akademickich biur karier. Poprzedni raport powstał w ubiegłym roku, więc można już zauważyć, jak zmienia się sytuacja tych biur. "Na pewno można zauważyć pozytywne tendencje - jedna z nich dotyczy ofert pracy, praktyk i staży pozyskiwanych przez biura karier. Zanotowaliśmy naprawdę znaczący wzrost. To może wynikać z poprawy sytuacji na rynku pracy, ale i z większej aktywności biur karier w pozyskiwaniu tych ofert" - powiedział.

Jak dodał, biura karier nieco częściej angażują się też w organizowanie szkoleń i warsztatów dla studentów. "Kolejna pozytywna tendencja jest taka, że akademickie biura karier są coraz istotniejszą częścią struktury uczelni. Coraz częściej przedstawiciele biur karier są zapraszani do gremiów uczelnianych - np. zajmujących się jakością kształcenia. Dzięki temu jest pewien styk między rynkiem pracy a kształceniem" - zwrócił uwagę Banaszak. Mówiąc o odsetku osób, które korzystają z pomocy biur karier Banaszak odpowiedział: "W mojej ocenie jeszcze nie jest to poziom zadowalający".

Z raportu wynika na przykład, że średnio w biurze karier w ramach indywidualnego poradnictwa zawodowego zrealizowano rocznie 194 pojedynczych porad. Banaszak przyznał, że wynika to m.in. z tego, że potencjał biur karier na większości uczelni jeszcze nie jest duży. "Większość biur karier ma bardzo ograniczone zasoby" - przyznał. Z raportu wynika, że tylko na 10 proc. uczelni w biurze karier zatrudnionych jest 5 osób lub więcej. Za to w 21 proc. akademickich biur karier nie jest zatrudniona ani jedna osoba pracująca na pełen etat na podstawie umowy o pracę, a w 36 proc. biur karier pracuje tylko jedna osoba zatrudniona na pełen etat.

Aby pomóc rozwinąć potencjał tych biur Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podczas kongresu ogłosiło konkurs Akademickie Biura Karier realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Budżet tego konkursu to 35 mln zł. Nabór wniosków będzie trwał od 16 listopada do 16 grudnia 2015 r. Projekty zgłaszane do konkursu powinny dotyczyć zadań związanych z bezpośrednim wsparciem studentów, w szczególności indywidualnego poradnictwa zawodowego, zakładania własnej działalności gospodarczej, coachingu, mentoringu i kształcenia przedsiębiorczości. Działania te powinny przełożyć się na zwiększenie szans studentów na znalezienie pracy bezpośrednio po zakończeniu studiów.

Przeczytaj: Akademickie Biura Karier niewystarczająco efektywne

W komunikacie NCBR dotyczącym konkursu minister Lena Kolarska-Bobińska skomentowała program: "Akademickie Biura Karier to główny pośrednik między uczelniami a pracodawcami. Część z nich oferuje studentom pomoc na wysokim poziomie, inne dopiero się rozwijają" - powiedziała. Dodała, że dzięki konkursowi można będzie wesprzeć takie projekty, które poprawić mogą sytuację młodych na rynku pracy.

Z kolei Banaszak w rozmowie z PAP powiedział: "Moim zdaniem konkurs NCBR jest zaprojektowany bardzo dobrze - dotyka aspektów, z którymi mamy w kontekście biur karier największy problem. Z jednej strony to kwestia kapitału ludzkiego w biurach karier, związana z liczbą pracowników, ich kompetencjami(...). A drugi aspekt to kwestia wspomagania studenta w aktywnym poszukiwaniu pracy - a więc chociażby kwestia poradnictwa zawodowego. Ta skala jeszcze odbiega od standardów europejskich" - powiedział. (PAP)