Nadzór górniczy sprawuje pieczę nad ponad 6,5 tys. zakładów górniczych w całej Polsce – od kopalń węgla kamiennego, rud cynku i ołowiu czy miedzi, poprzez górnictwo soli, nafty i gazu, po zakłady eksploatujące kruszywa, piasek czy żwir. Urzędy górnicze, sprawdzające sposób prowadzenia robót i stan bhp w górnictwie, często bywają nazywane „policją górniczą”.
Tegoroczny jubileusz nawiązuje do powołania Wyższego Urzędu Górniczego (WUG) w Katowicach 24 czerwca 1922 r. – kilka dni po faktycznym przejęciu części Górnego Śląska przez polską administrację.
Krótko po powołaniu WUG w jego obrębie ustanowiono cztery okręgowe urzędy górnicze: w Rybniku, Królewskiej Hucie (dziś Chorzów), Katowicach i Tarnowskich Górach. Dwa z nich – w Rybniku i Katowicach – działają do dziś, należąc do 11 jednostek terenowych nadzoru górniczego.
Obchody jubileuszu zainaugurowało wydanie kalendarza planszowego na 2012 rok, który przedstawia wszystkie rodzaje górnictwa w Polsce wraz z jednostkami nadzoru górniczego, sprawującymi nad nimi kontrolę.
23 lutego w ramach dorocznej, organizowanej już po raz 21., Szkoły Eksploatacji Podziemnej w Krakowie, odbędzie się sesja poświęcona historii, dokonaniom i obecnym wyzwaniom nadzoru górniczego. WUG zaprasza na nią wszystkich zainteresowanych menedżerów, naukowców i specjalistów z branży górniczej.
Kolejnym punktem jubileuszowych obchodów będzie 14. Konferencja „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie”, którą zaplanowano na 17-18 kwietnia. Dwa miesiące później, 22 czerwca, w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu odbędzie się sesja historyczna przypominająca najważniejsze fakty i dokonania nadzoru górniczego. Towarzyszyć jej będzie okolicznościowa wystawa.
28 września w budynku będącego częścią kompleksu zajmowanego przez WUG zostanie uroczyście otwarta Izba Tradycji Nadzoru Górniczego, gdzie znajdą się historyczne pamiątki związane z działalnością nadzoru.
Rocznicowe uroczystości zwieńczy akademia barbórkowa nadzoru górniczego z udziałem przedstawicieli całego polskiego przemysłu wydobywczego, która odbędzie się 4 grudnia w katowickiej Akademii Muzycznej. (PAP)