Jak poinformowało w poniedziałek w komunikacie Rafako, umowa konsorcjum wewnętrznego definiuje powstanie konsorcjum w formule zintegrowanej i zadanie, dla jakiego zostało ono powołane; natomiast szczegółowe zakresy współpracy, obowiązki i prawa obu stron określi umowa o współpracy.

NCPE specjalizuje się w świadczeniu usług inżynieryjnych, projektowaniu technologii, konsultacjach inżynieryjnych; jest też głównym wykonawcą inwestycji energetycznych. Świadczy usługi w zakresie badań, planowania, dozoru technicznego, zarządzania projektami przemysłowymi i inżynieryjnymi.
Umowa z NCPE to efekt negocjacji prowadzonych przez zarząd Rafako z chińskimi partnerami, z których firma ta przedstawiła najbardziej korzystną ofertę - podała polska spółka.

"Umowa zapewni firmie nowe możliwości rozwoju, w ramach posiadanych kompetencji, know–how, oraz wieloletniego doświadczenia w kraju i na świecie oraz umożliwi dostęp do nowych źródeł finansowania w realizowanych i planowanych projektach" - oświadczył cytowany w komunikacie prezes Rafako Paweł Mortas.

Rafako podało też, że w celu ochrony uzasadnionych interesów spółki warunki handlowe umowy zostały utajnione i zostaną przekazane do końca lipca 2013 roku, czyli do dnia, do którego planowane jest zawarcie kontraktu z zamawiającym.

Pod koniec stycznia Tauron wybrał ofertę konsorcjum Rafako i Mostostalu Warszawa za 4,4 mld zł netto jako najkorzystniejszą w przetargu na budowę bloku o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III. Oferty złożone przez CNEEC, Alstom Power i SNC-Lavalin Polska zostały wówczas odrzucone, jako niespełniające wymogów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Konsorcjum SNC-Lavalin Polska oraz konsorcjum CNEEC na początku lutego złożyły odwołania do KIO od decyzji zamawiającego. Pod koniec marca KIO oddaliła ich odwołania. Konsorcjum CNEEC złożyło do Sądu Okręgowego w Katowicach skargę na decyzję KIO.