Teren ten został odebrany właścicielom jeszcze na mocy dekretu Bolesława Bieruta i dotąd nie zakończono sprawy ugodą. W myśl obowiązującego prawa, kwestie własnościowe powinny zostać załatwione przed zakończeniem inwestycji.

Starania spadkobierców właścicieli o odzyskanie gruntu lub odszkodowanie trwały bez skutku kilkadziesiąt lat. W sprawie tej toczy się postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. (PAP)

sto/