Jury konkursu wybrało też najlepszych mówców spośród wszystkich studentów biorących udział w konkursie. Najlepsi okazali się: Maria Łabno (Uniwersytet Śląski), Armin Lambertz (Uniwersytet w Maastricht) i Arbreshe Zogjami (Uniwersytet w Prisztinie).
 
W jury konkursu zasiadali prawnicy z wieloletnim doświadczeniem przy rozstrzyganiu sporów w sądach arbitrażowych: prof. Fryderyk Zoll (Uniwersytet w Osnabrueck/Uniwersytet Jagielloński), dr Maciej Zachariasiewicz (Akademia Leona Koźmińskiego), prof. dr Hans Schulte-Nolke (Uniwersytet w Osnabrueck).
 
Międzynarodowy Konkurs Arbitrażowy został zorganizowany przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG) w Warszawie i Instytut Europejskich Studiów Prawniczych w Osnabrueck. Celem konkursu jest popularyzowanie i rozpowszechnianie wiedzy o projekcie Wspólnej Ramy Odniesienia (Draft Common Frame of References). Wspólna Rama Odniesienia ma być zbiorem reguł, które w istotny sposób ułatwią rozstrzyganie sporów handlowych, zwłaszcza w arbitrażu międzynarodowym.
 
Jak wyjaśniła Beata Łankiewicz, sekretarz generalny Sądu Arbitrażownego przy KIG, inspiracją dla przedsięwzięcia był konkurs Vis organizowany w Wiedniu. Tamten konkurs jest zdecydowanie bardziej znany, bierze w nim udział nawet 200 drużyn, ale jego tradycja ma ponad 20 lat - powiedziała Łankiewicz.
 
Do warszawskiego konkursu zgłosiło się 18 drużyn, jednak - jak stwierdziła Łankiewicz - to i tak bardzo dobry wynik, skoro konkurs organizowany był po raz pierwszy. Podkreśliła, że najbardziej zaskoczył ją udział drużyny ze Stanów Zjednoczonych. "To fascynujące, że Amerykanie interesują się prawem europejskim - powiedziała. "Jeszcze bardziej zaskakuje, że mają ogromną wiedzę i zaprezentowali się świetnie" - dodała. Jak powiedziała, konkurs przekroczył jej oczekiwania, zwłaszcza pod względem poziomu, które zaprezentowały drużyny. "Poziom ten potwierdzili wszyscy nasi oceniający" - dodała.
 
PAP - Nauka w Polsce