„Poprzez wsparcie tego przełomowego projektu, zainicjowanego wspólnie przez Polaków i Niemców, możemy zinstytucjonalizować nową jakość polsko-niemieckich relacji w Europie także dla przyszłych pokoleń” - podkreśliła dyrektor i członek zarządu Fundacji Małgorzata Ławrowska.
 
Centrum Studiów Polonoznawczych rozpocznie działalność w semestrze zimowym 2013/2014 i będzie mieściło się na Uniwersytecie w Halle-Wittenberdze. Znacznie wzbogaci badania naukowe w Niemczech poświęcone Polsce. W jego ramach powstanie nowatorski w skali Niemiec kierunek studiów magisterskich – „międzywydziałowe studia polonistyczne”. Dodatkowe środki finansowe przeznaczone będą na projekty naukowo-badawcze i kierowane zwłaszcza do młodych pracowników nauki.
 
„Centrum Studiów Polonoznawczych i slawistyczna profesura językoznawcza jeszcze bardziej wzmacniają ukierunkowanie Uniwersytetu Fryderyka Schillera w Jenie na Europę Wschodnią” - powiedział po podpisaniu umowy prof. Klaus Dicke.
 
Centrum otrzymało imię wybitnego polskiego historyka i slawisty Aleksandra Bruecknera, który na początku XX wieku przyczynił się do uznania slawistyki za samodzielną dyscyplinę badawczą.
 
Oprócz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej projekt wspierają Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) i Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki.