To jedna z pięciu publicznych uczelni ekonomicznych w kraju, największa i najstarsza uczelnia tego typu na Śląsku.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach powstał w grudniu 1936 r. na mocy dekretu Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Rzeczypospolitej Polskiej, jako prywatne Wyższe Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych. Nauczanie rozpoczęto wykładem wygłoszonym przez założyciela i pierwszego rektora dr. Józefa Lisaka na jedynym wtedy Wydziale Organizacji Przemysłowej. Miało to miejsce 11 stycznia 1937 roku i datę tę uważa się za początek działalności szkoły.

"O naszych sukcesach dobitnie świadczą wyniki parametryzacji jednostek naukowych za lata 2012-2016, które podsumowano i ogłoszono kilka tygodni temu. Rok 2017 był rokiem istotnych przekształceń uniwersytetu, które miały na celu podniesienie konkurencyjności i poprawę kondycji ekonomicznej. Trudne i nieraz bolesne były to zmiany, jednak możemy już dziś mówić o sukcesie. To nasze wspólne osiągnięcie. Mamy co świętować w dniu, który upamiętnia podjęcie przez uczelnię zajęć dydaktycznych w 1937 r. Górny Śląsk 81 lat temu wyraźnie zaakcentował potrzebę budowania gospodarki na wiedzy, wiedzy ekonomicznej, a dziś naszym zadaniem jest rozwijanie myśli naszego założyciela doktora Józefa Lisaka" - powiedział rektor uczelni dr hab. Robert Tomanek.

Uniwersytet Ekonomiczny kształci na kierunkach o profilach ogólnoakademickim i praktycznym. Na pięciu wydziałach: Ekonomii, Zarządzania, Finansów i Ubezpieczeń, Informatyki i Komunikacji (w Katowicach) oraz Biznesu, Finansów i Administracji (w Rybniku) studiuje około 10 tys. osób. Studenci korzystają ze stypendiów oraz programów zagranicznych w ponad 400 firmach i blisko 200 uczelniach partnerskich na całym świecie. Uczelniana baza pracodawców obejmuje rocznie ok. 1500 ofert pracy i blisko 700 ofert praktyk.

W swojej 80-letniej tradycji uczelnia wykształciła ponad 80 tys. cenionych przez pracodawców absolwentów; co czwarty zajmuje stanowisko kierownicze. To właśnie absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach najszybciej podejmują pierwszą pracę po uzyskaniu dyplomu (1,98 miesiąca), a jednocześnie są jednymi z najlepiej zarabiających wśród absolwentów uczelni wyższych na Śląsku. Aż 60 proc. absolwentów studiów II stopnia znajduje swoją pierwszą pracę od razu po uzyskaniu dyplomu. Uczelnia szczyci się także najwyższym - wśród największych śląskich szkół wyższych - wskaźnikiem zatrudnienia swoich absolwentów - aż 98 proc. absolwentów po 5 latach od obrony to osoby aktywne zawodowo, a 63 proc. z nich pracowało już w trakcie studiów.

Na Uniwersytecie studiować mogą także dzieci i młodzież dzięki specjalnym bezpłatnym programom edukacyjnym, takim jak: Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy - EUD, Akademia Młodego Ekonomisty – AME oraz Ekonomia dla Liceum i Technikum - ELiT. Seniorzy mają z kolei możliwość aktywnego spędzania czasu na Uniwersytecie Ekonomicznym Trzeciego Wieku (UETW).

W ostatniej ocenie parametrycznej (październik 2017 r.), w której Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych kompleksowo ocenił jakość działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach odnotował wyraźny wzrost. Na cztery jednostki naukowe aż trzy otrzymały kategorię A, jedna kategorię B.(PAP)