Poprzedzoną dwuletnimi przygotowaniami umowę w tej sprawie podpisali we wtorek w Katowicach przedstawiciele ich władz. „Razem z naszymi partnerami ze Słowacji i Republiki Czeskiej będziemy realizować rzecz, która wszystkim nam leży na sercu. Jest ważna, bo chcemy budować środkowoeuropejską świadomość historyczną” – powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej w Katowicach rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Wiesław Banyś.

Studia są adresowane do osób, które zdobyły już licencjat. Ich twórcy spodziewają się zainteresowania nie tylko studentów historii, ale i historii sztuki, socjologii, politologii czy filologii.

Uczelnie przygotowały po 20 miejsc; rekrutacja będzie się odbywać w każdej z nich. Pierwszy semestr student spędzi na swojej macierzystej uczelni i będzie tam przyswajał uzgodniony program oraz języki dwóch pozostałych krajów. Drugi i trzeci semestr spędzi w dwóch innych uczelniach, na czwarty wróci do macierzystej, aby obronić pracę magisterską, pisaną pod kierunkiem przynajmniej dwóch promotorów z dwóch różnych krajów.

„Liczymy na to, że będą chętni, bo te studia dają duże możliwości nie tylko zdobycia wiedzy, ale później zdobycia pracy nie tylko w Polsce” – powiedział dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego prof. Jerzy Sperka.

Dowiedz się więcej z książki
Prawo o szkolnictwie wyższym. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Dzięki współpracy uczonych z trzech krajów partnerskich student będzie mógł się zapoznać z dorobkiem badawczym, który da mu kompetencje pozwalające na prowadzenie dociekań nie tylko nad dziejami państw i narodów Środkowej Europy, ale także ich wzajemnymi relacjami - stosunkami politycznymi, gospodarczymi, społecznymi, kulturalnymi, nad kształtowaniem się i specyfiką pograniczy – zwłaszcza szeroko pojętych rubieży Czech, Polski i Słowacji, w tym Śląska.

„Taki program studiów nie ma konkurencji w Czechach, Słowacji i w Polsce. To są specyficzne studia, a zarazem wynik długoletniej współpracy naukowej między naszymi placówkami. Pomysł jest bardzo dobry – chodzi o to, aby świadomość środkowoeuropejska była praktycznie realizowana przez tych studentów” – dodał kierownik Katedry Historii Uniwersytetu im. Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy dr Ratislav Koziak.(PAP)