Jeden z mieszkańców wystąpił do kierownika urzędu stanu cywilnego o dokonanie, w trybie administracyjnym, zmiany jego dotychczasowego nazwiska.
W uzasadnieniu mężczyzna istotne znaczenie przypisywał liczbom i ich układowi, w szczególności zaś tłumaczył, że dodana litera "d" do jego nazwiska jest równoznaczna z liczbą 4, której przypisuje szczególne znaczenie.
Kierownik odmówił dokonania zmiany nazwiska.
Mężczyzna poskarżył się do sądu administracyjnego.
|WSA wyjaśnił, iż chociaż nazwisko jest dobrem osobistym każdego człowieka, którym może on swobodnie dysponować, to jednak swoboda ta nie ma charakteru zupełnego.
Do zmiany nazwiska nie jest bowiem wystarczająca sama wola zainteresowanego. Musi być ona uzasadniona ważnymi powodami. Więcej>>

Dowiedz się więcej z książki
Etyka zawodu radcy prawnego i adwokata. Kazusy. Objaśnienia. Orzecznictwo
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł