Na Uniwersytecie Wrocławskim chęć studiowania zgłosiło 21 tys. osób, o tysiąc więcej niż w ubiegłym roku. Uczelnia na wszystkich kierunkach oferuje 6 tys. miejsc na dziennych studiach licencjackich i jednolitych magisterskich.
 
Najbardziej oblegane w tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, jest "prawo", gdzie studiować chce ponad 2,6 tys. osób. O jeden indeks stara się tu siedmiu kandydatów. Najtrudniej będzie się jednak dostać na "komunikację wizerunkową" - nowy kierunek w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej - gdzie o 50 miejsc rywalizuje 1861 osób. Popularnością cieszą się również "psychologia" – 20 osób na jedno miejsce oraz "niderlandystyka" – 10 osób na jedno miejsce i "filologia hiszpańska", gdzie o jeden indeks stara się 12 osób.
 
Nie zabraknie za to miejsc dla chętnych na studiowanie na Wydziale Chemicznym, gdzie wpłynęło mniej podań niż oferowanych indeksów. Podobna sytuacja jest na Wydziale Fizyki i Astronomii. Na przykład na "fizykę" złożono 84 podania, zaś miejsc jest 160. Mniejszą popularnością cieszy się również "filozofia", gdzie na 115 miejsc zapisało się 109 osób.
 
W tym roku Uniwersytet Wrocławski uruchomił trzy nowe kierunki: "komunikacja wizerunkowa", "praca socjalna" oraz "socjologia techniki i ekologii". Studia w języku angielskim prowadzone są m.in. w Instytucie Politologii.
 
Ponad 13 tys. osób złożyło w tym roku podania na studia na Politechnice Wrocławskiej, tu również uczelnia w stosunku do roku poprzedniego odnotowała wzrost liczby chętnych o ponad tysiąc osób. Najtrudniej będzie się dostać na "geodezję i kartografię", gdzie o jeden indeks stara się siedem osób. Popularnością cieszą się również "budownictwo" - pięć osób na jedno miejsce oraz "architektura" - cztery osoby.
 
Uczelnia prowadzi na niemal każdym wydziale specjalizacje, które można studiować w języku angielskim bądź niemieckim „Wynika to z tego, że język angielski jest językiem niezbędnym w technice i technologiach, poza tym na uczelni studiuje coraz więcej studentów z zagranicy” - powiedziała PAP rzeczniczka Politechniki Wrocławskiej Agnieszka Niczewska.
 
W tym roku Politechnika Wrocławska uruchomiła trzy nowe kierunki: "optykę", "matematykę stosowaną" oraz "inżynierię systemów".
 
Wiele osób chce również studiować na Uniwersytecie Przyrodniczym. „Na 2736 miejsc wpłynęło ponad 9,5 tys. zgłoszeń, to o 600 więcej niż w poprzednim roku” - podała PAP rzeczniczka Uniwersytetu Przyrodniczego Małgorzata Wanke-Jakubowska.
 
Najwięcej kandydatów zarejestrowało się na "weterynarię", gdzie podania złożyło 1300 osób. O jeden indeks powalczy tu ponad ośmiu kandydatów. Najtrudniej będzie się jednak dostać, podobnie jak przed rokiem, na "geodezję i kartografię" - ponad dziewięć osób na jedno miejsce. "Medycynę roślin" - nowy kierunek uruchomiony na uczelni - chce studiować 180 osób, z czego przyjętych zostanie 90.
 
PAP - Nauka w Polsce