W drodze konkursu zostaną wyłonione trzy najlepsze biznesplany zawierające innowacyjne pomysły lub technologie mające szansę na wdrożenie, komercjalizację i sukces rynkowy. W konkursie mogą wziąć udział doktoranci małopolskich szkół wyższych.

Autor najciekawszego biznesplanu otrzyma w nagrodę 20 tysięcy złotych. Na zdobywców kolejnych miejsc czeka odpowiednio: 15 tysięcy i 10 tysięcy złotych.

Osoby, które chciałyby wziąć udział w konkursie powinny opracować innowacyjny biznes plan i zgłosić go do konkursu wypełniając niezbędne formularze zamieszczone na stronie: http://www.malopolska.pl/Przedsiebiorca/Wydarzenia/Strony/Aktualnosc.aspx?pid=3402

Zgłoszenie można nadsyłać do 31 lipca na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: Departament Rozwoju Gospodarczego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. Zgłoszenie musi zawierać dopisek: "Konkurs: Małopolski Inkubator Pomysłowości 2012”.

Wyniki zostaną ogłoszone podczas konferencji inaugurującej Małopolski Festiwal Innowacji w październiku.

Organizatorem inicjatywy jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Konkurs ma promować postawę przedsiębiorczości wśród doktorantów małopolskich szkół wyższych w strategicznych obszarach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2008–2013. Jest realizowany w ramach projektu systemowego pn. "Regionalny System Innowacji Województwa Małopolskiego. Projekt pilotażowy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

PAP - Nauka w Polsce