Jak poinformował PAP organizujący konkurs Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, dotarły do niego opinie, że czas (niecały miesiąc) na opracowanie dobrego biznesplanu jest za krótki. W poprzednich latach uczestnicy konkursu mieli co najmniej dwa miesiące na przygotowanie prac - dlatego termin tegorocznego deadline'u został przedłużony o trzy tygodnie.
 
Biznesplany powinny wyróżniać się wysokim stopniem innowacyjności oraz możliwością wdrożenia ich na rynek. Muszą też wpisywać się w jeden z czterech obszarów Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2008-2013.
 
W skład jury wejdą specjaliści z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz przedstawiciele Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, a także centrów transferu technologii działających przy największych małopolskich uczelniach.
 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 5 czerwca podczas Małopolskiego Festiwalu Innowacji.
 
Szczegółowe informacje na temat konkursu są na stronie internetowej imalopolska.eu