„Otwarcie kierunku jest odpowiedzią na zainteresowanie tego typu studiami i zapotrzebowaniem rynku” – wyjaśniła w rozmowie z PAP koordynatorka studiów dr Joanna Orzechowska-Wacławska z Instytutu Europeistyki UJ.
 
Studia miejskie będą trwały dwa semestry.
 
Podczas zajęć studenci zdobędą wiedzę o roli miasta, sposobie jego funkcjonowania oraz wybranych problemach urbanistycznych. Uzyskają m.in. kompetencje z zakresu negocjowania konfliktów i partycypacji społecznej (udziału mieszkańców w decydowaniu o ważnych dla nich sprawach), zaliczą warsztaty na temat pozyskiwania środków europejskich, a także nauczą się czytać plany zagospodarowania przestrzeni miejskich.
 
Zajęcia będą złożone z pięciu modułów tematycznych. Pierwsze cztery bloki – o nazwach: społeczeństwo miejskie, prawa i idee miejskie, kultura miasta, urbanistyka i planowanie miast – będą miały charakter teoretyczny i praktyczny. Osobny moduł stanowią konsultacje społeczne, będące praktycznymi warsztatami, których celem jest zapoznanie studentów z konkretnymi przykładami debat społecznych oraz zwiększenie ich wrażliwości na potrzeby mieszkańców.
 
Zajęcia poprowadzą wykładowcy akademiccy z UJ i Politechniki Krakowskiej, specjaliści z Małopolskiego Instytutu Kultury oraz liderzy ruchów miejskich z Warszawy i Wrocławia.
 
PAP - Nauka w Polsce