Konkurs Interstudent jest organizowany w ramach programu "Study in Poland" prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Fundację Edukacyjną "Perspektywy".

W konkursie mogli wziąć udział studenci zagraniczni studiujący na polskich uczelniach na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Warunkiem udziału były dobre wyniki w nauce, aktywność w środowisku studenckim - kulturalna, społeczna, ekologiczna, sportowa, działania na rzecz wielokulturowości.

W kategorii "studia doktoranckie" zwyciężył Assef Salloom z Syrii - doktorant kierunku "Philosophy" w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Laureat po ukończeniu studiów doktoranckich zamierza się habilitować, założyć własny instytut muzyki i prowadzić różne działania kulturalne, których celem jest budowanie porozumienia pomiędzy Polską a Syrią. „Na nadchodzące lato zaplanowałem już trzy tego rodzaju wydarzenie kulturalne z obszaru poezji, muzyki i tańca. Zamierzam też zachęcać obcokrajowców zainteresowanych dyskusją na tematy związane z kulturą i partycypacją do udziału w spotkaniach Lubelskiego Koła Filozofii, którego jestem inicjatorem" - zapowiada Salloom.

Kanadyjczyk Timothy Mankowski - student IV roku medycyny na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi - okazał się najlepszy w kategorii "studiów magisterskich". Najpierw do Polski przyjeżdżał na wakacje, które spędzał z rodziną i przyjaciółmi. „Studiowanie medycyny w Łodzi nie oznacza jednak tylko sięgania do korzeni, ale także wydaje się być swego rodzaju przeznaczeniem - tu studiowali moi rodzice i tutaj się pobrali" - mówi Mankowski. „W przyszłym roku zamierzam rozpocząć staż w Polsce. Zamierzam zostać radiologiem i wprowadzać innowacje technologiczne w medycynie, w oparciu o moje doświadczenia i kontakty w dziedzinie informatyki" - zapowiada.

Cristinę Rodriguez Alvarez z Hiszpanii - studentkę IV roku architektury na Politechnice Gdańskiej - nagrodzono w kategorii "studia licencjackie".

„Kiedy dwa lata temu przyjechałam do Polski w ramach programu stypendialnego Erasmus, szybko uległam fascynacji ludźmi, kulturą, a także możliwością samorozwoju poprzez przynależność i działalność w stowarzyszeniach studenckich i stowarzyszeniach architektów" - mówi laureatka.

Tytuł Najpopularniejszego Studenta Zagranicznego w Polsce - przyznawany w głosowaniu internautów - otrzymał Włoch Francesco Gubinelli z Włoch - student II roku na kierunku "Molecular Biotechnology" Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

„Jest wiele zalet studiowania w Polsce. Biorąc pod uwagę moje doświadczenia, mogę powiedzieć, że studiowanie w Krakowie jest cudownym przeżyciem ze względu na maksymalne możliwości korzystania z życia uniwersyteckiego. Oferta jest tak skonstruowana, że każdy znajdzie w niej coś dla siebie - od doświadczeń kulturalnych do społecznych interakcji i życia studenckiego. Dodatkowym i ważnym argumentem przy podejmowaniu decyzji był dla mnie prestiż Uniwersytetu Jagiellońskiego i renoma Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii" - wyjaśnia Włoch.

Do szóstej edycji konkursu polskie uczelnie zgłosiły 130 kandydatur. Wśród nich byli Ukraińcy, Białorusini, Hindusi, kandydaci z Armenii, Chin, Egiptu, Gruzji, Hiszpanii, Izraela, Kanady, Kenii, Korei Południowej, Namibii, Rosji, Słowacji, Sri Lanki, Syrii i Włoch. Kapituła konkursu - pod kierunkiem prof. Włodzimierza Nykiela, rektora Uniwersytetu Łódzkiego - wybrała 21 nominowanych. Spośród nich wyłonieni zostali zwycięzcy w poszczególnych kategoriach.

Wyniki konkursu ogłoszono w czwartek podczas gali w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, która towarzyszy konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2015".

Liczba zagranicznych studentów w Polsce z roku na rok rośnie: w 2013 roku wynosiła ona ponad 29 tysięcy, a rok później - około 40 tysięcy. Jak poinformował w czwartek PAP prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” Waldemar Siwiński, w minionym roku akademickim w Polsce studiowało 46 tysięcy osób z zagranicy, z czego najliczniejszą grupę - ponad 23 tysiące stanowili Ukraińcy, a drugą w kolejności - ponad 4 tysiące - Białorusini. „Na dalszych miejscach znaleźli się Norwegowie i Szwedzi” – powiedział Siwiński dodając, że Skandynawowie studiują u nas głównie medycynę, na które to studia w ich ojczystych krajach bardzo trudno jest się dostać.

Siwiński dodał, że w minionym roku akademickim studenci z zagranicy stanowili 3,14 procenta wszystkich studentów w kraju. „To o wiele za mało. Średnia w Unii Europejskiej to 9 procent: zajmujemy ostatnie miejsce w Europie” – powiedział dodając, że jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest fakt, iż „polskie uczelnie zaspały” i dopiero niedawno zaczęły działania zmierzające do przyciągnięcia studentów spoza kraju, w tym przygotowanie odpowiednich programów studiów czy kadry doskonale władającej językami obcymi. „Chcielibyśmy, aby za cztery lata – w roku 2020 w Polsce studiowało 120 tysięcy zagranicznych studentów” – powiedział.

„Mamy świetne szkoły wyższe, potrzeba nam natomiast więcej promocji, więcej kontaktów zagranicznych, które przekładałyby się nie tylko na badania naukowe. Potrzeba też odpowiedniej infrastruktury, nie tylko naukowej, ale też – powiedzmy – bytowej” – powiedział z kolei PAP obecny na czwartkowej uroczystości przewodniczący KRASP prof. Wiesław Banyś. (PAP)