Celem wspomnianego programu jest wsparcie mobilności i rozwoju doktorantów i naukowców ze stopniem doktora z krajów wyszehradzkich w pracy badawczej na Tajwanie. Każdy kraj otrzymał jedno miejsce – poinformowała PAP rzecznik Uniwersytetu Zielonogórskiego Ewa Sapeńko.
 
Polska stypendystka od 1 lutego br., przez 10 miesięcy będzie realizowała swój projekt badawczy na Wydziale Filozofii w National Taiwan University. Jego tematyka związana jest z chińską i tajwańską estetyką oraz kaligrafią. Dotyczy on roli filozofii w sztuce, koncepcji i kategorii estetycznych oraz odniesienia ich do jednej z dziedzin tradycyjnej sztuki, jaką jest kaligrafia.
 
"Kaligrafia w Azji pojmowana jest jako sztuka, przekaźnik kultury, tradycji oraz historii społeczeństwa, nawiązującą do sfery duchowej. W Europie rozumiana jest raczej jako praktyka ładnego pisania. Odniesienie do kaligrafii pozwoli zobrazować i łatwiej zrozumieć funkcjonowanie kategorii estetycznych" - powiedziała PAP Ewa Świętek.
 
Jak dodała, badania będą miały interdyscyplinarny charakter, nawiążą do filozofii, sztuki, historii, historii sztuki, kulturoznawstwa, antropologii, socjologii, etnologii, sinologii, socjolingwistyki.
 
„Efektem projektu będzie cykl artykułów w języku angielskim, które zostaną opublikowane w zagranicznych czasopismach naukowych” - powiedziała PAP Sapeńko.
 
Tematyka projektu badawczego Świętek związana jest z estetyczną myślą chińską i tajwańską oraz kaligrafią.
 
Obecnie pisze ona pracę doktorską pod opieką naukową prof. Romana Sapeńko z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 
Nie będzie to pierwszy zagraniczny wyjazd Ewy Świętek. W 2011 roku wyjechała na roczny pobyt w ramach programu Erasmus do Pragi. „Zanim wróciłam do Polski już wiedziałam, że wyjazdy dają szeroki zakres możliwości i póki to możliwe, chcę z tego korzystać. Zaczęłam szukać innych ofert i po niedługim czasie złożyłam dokumenty na stypendium w ramach programu Fundacji Wyszehradzkiej i Narodowej Rady Naukowej na Tajwanie” - powiedziała Świętek.
 
Wyjazd jest finansowany przez Fundację Wyszehradzką. Stypendium pokrywa koszty utrzymania oraz wydatki związane z realizacją projektu.
 
Ewa Świętek z Uniwersytetem Zielonogórskim jest związana od ośmiu lat – tutaj skończyła studia licencjackie i magisterskie (filozofia).