Licealiści to uczniowie Liceum Społecznego przy Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie. Przyjechali do Białegostoku na zaproszenie uczelni. Licealiści mogli się zapoznać z ofertą uniwersytetu, zobaczyć nowy kampus uczelni, a także porozmawiać z pracownikami i studentami oraz zwiedzić miasto.
Rektor UwB prof. Leonard Etel mówił do młodzieży, że Białystok położony jest niedaleko Grodzieńszczyzny, to zaledwie kilkadziesiąt kilometrów do przejechania. "Chcemy, żeby państwo zauważali nas jako miejsce, gdzie możecie studiować" - powiedział. Mówił, że uczelnia ma dobre warunki do studiowania, a także bogatą ofertę edukacyjną. Na ośmiu wydziałach można studiować na blisko 30 kierunkach w języku polskim, ale też angielskim czy rosyjskim.
Od tego roku akademickiego dostępny jest też nowoczesny kampus uczelni, gdzie znajdują się cztery wydziały: biologiczno-chemiczny, fizyka, matematyka i informatyka. Etel mówił, że trzeba się chwalić właśnie takimi nowoczesnymi budynkami, w których młodzież może rozwijać swoje pasje.
Tatiana Biełocka, nauczycielka, która przyjechała z młodymi Białorusinami, mówiła, że młodzież jest bardzo chętna do studiowania w Polsce. "Studia w Polsce są dla nich bardzo atrakcyjne, to nowoczesne wykształcenie, dostęp do innych uczelni, do różnych projektów i programów edukacyjnych. Poza tym to młodzież, która ma polskie korzenie i posiada Kartę Polaka, może całkiem swobodnie podjąć takie studia" - powiedziała.
Obecnie w murach uczelni kształci się 113 studentów z Białorusi. Większość z nich - jak informuje UwB - ma polskie pochodzenie i dzięki Karcie Polaka studiuje na takich samych zasadach, jak obywatele polscy, czyli bezpłatnie na studiach stacjonarnych.
Inną formą zachęcania Białorusinów do studiowania w Białymstoku są wykłady w konsulacie RP w Grodnie. Jak powiedział dziekan wydziału pedagogiki i psychologii UwB Mirosław Sobecki, dzięki współpracy uczelni z konsulatem możliwe jest organizowanie wykładów dla młodzieży. Dodał, że na razie to spotkania dotyczące nauk ścisłych.

ID produktu: 40285057 Rok wydania: 2015
Autor: Hubert Izdebski,Jan Michał Zieliński
Tytuł: Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz>>>

Białoruś to nie jedyny kierunek, gdzie uczelnia poszukuje przyszłych studentów. Etel powiedział, że stara się, aby na UwB mogła też uczyć się młodzież z innych krajów. Jednak - jak zauważył - często przeszkodą jest opłata, którą muszą ponieść studenci zagraniczni. "Bardzo chcielibyśmy mieć studentów z Ukrainy, ale dla nich często kwota 2 tys. euro, którą muszą wpłacić, jest zaporowa" - mówił. Dodał, że uczelnia poszukuje rozwiązania tej sytuacji. (PAP)