Przewodniczącym Rady został Zenon Rabęda, a na czele Zarządu Dzielnicy stanął Mariusz Zalewski - poinformowała PAP kierownik Biura Dzielnicy Urszula Zamiatała.

„Na pierwszym posiedzeniu radni dzielnicy na swoich wiceprzewodniczących wybrali Agnieszkę Kozakiewicz i Jerzego Szczepskiego. Zastępcą przewodniczącego Zarządu Dzielnicy został Sebastian Jagiełowicz” - dodała Zamiatała.

Wybory 15 członków Rady Dzielnicy zostały przeprowadzone wraz z wyborami samorządowymi, które odbyły się w Zielonej Górze 15 marca br. Mieszkańcy dzielnicy wybierali swoich radnych w 15 jednomandatowych okręgach obejmujących sołectwa byłej gminy.

Radnymi Dzielnicy zostali: Jerzy Żetecki, Tadeusz Borek, Wiesław Kuchta, Dorota Bojar, Agnieszka Kozakiewicz, Sylwia Brońska, Jerzy Szczepski, Zenon Rabęda, Robert Jankowski, Jarosław Bartkowicz, Czesław Śnieżko, Joanna Pawelczyk, Marek Karwacki, Sebastian Jagiełowicz, Krzysztof Wołczyński.

Rada jest organem opiniotwórczym dla prezydenta i zielonogórskiej rady miasta. Dla mieszkańców b. gminy ma dać gwarancję udziału w procesie podejmowania decyzji przez samorząd Zielonej Góry.

Wybory samorządowe w Zielonej Górze odbyły się 15 marca br. Ich przesunięcie z jesieni ub. roku na ten termin było związane z procesem łączenia miasta z gminą wiejską. Fuzja nastąpiła z początkiem tego roku.

W najbliższy poniedziałek (23 marca br.) odbędzie się pierwsza sesja nowej Rady Miasta Zielona Góra, na której ślubowanie złożą wybrani radni i prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki.

Kubicki (niezależny) wygrał wybory na prezydenta Zielonej Góry w I turze z wynikiem 68,26 proc. głosów ważnych. Tym samym został prezydentem na trzecią kadencję.

Z kolei komitet Janusza Kubickiego wygrał wybory do 25-osobowej Rady Miasta uzyskując w niej 11 mandatów. W radzie zasiądzie także 7 radnych komitetu Prawa i Solidarna Jacka Budzińskiego (popierany przez PiS), 6 Platformy Obywatelskiej i jeden z SLD. (PAP)