Opozycja krytykuje m.in. niezrealizowanie części zaplanowanych wydatków i spadek nakładów na zdrowie.

Zarząd woj. śląskiego współtworzą PO, PSL, SLD, a od poniedziałku także Ruch Autonomii Śląska, który dołączył do koalicji w 45-osobowym sejmiku. Koalicja, która dysponowała dotychczas 25 głosami, teraz ma 29-osobową większość.

W minionym roku wydatki samorządu wojewódzkiego wyniosły ok. 1,8 mld zł, a dochody ok. 1,6 mld zł. Najwięcej pieniędzy wydano na transport i łączność (909 mln zł), oświatę (161 mln zł), kulturę (138 mln zł), ochronę zdrowia (91 mln zł) oraz politykę społeczną (97 mln zł).

Ubiegły rok zamknął się deficytem budżetowym w wysokości ok. 131 mln zł. Tyle bowiem wyniosła różnica miedzy dochodami, a wydatkami. Deficyt został pokryty w całości. Udało się bowiem uzyskać tzw. wolne środki wynikające z rozliczenia przychodów i rozchodów budżetowych.

Jeszcze przed głosowaniem marszałek Wojciech Saługa (PO) przypomniał, że absolutorium dotyczy budżetu, który realizował jego poprzednik Mirosław Sekuła. Saługa jest marszałkiem od grudnia 2014 r.

„Pomimo wielu trudności, które trzeba było pokonać – jak chociażby unieważniane przetargi – stwierdzam, że dołożono wszelkich starań, by rok 2014 zamknąć jak najlepiej zarówno od strony finansowej, jak i od strony merytorycznej” – przekonywał Saługa.

Jak podał marszałek, dochody całkowite budżetu zostały wykonane w 85,5 proc. planu po zmianach i osiągnęły poziom 1,6 mld zł. W wyniku spadku dochodów Śląskie straciło drugie miejsce pod tym względem wśród innych województw, na rzecz dolnośląskiego. Najwyższe dochody w 2014 roku osiągnęło województwo mazowieckie – prawie 2,5 mld zł.

Podobnie jak w poprzednich latach najwięcej środków pochłonęły wydatki na transport i łączność - aż 909 mln zł. To najwięcej spośród wszystkich regionów, na kolejnych miejscach znalazły się Wielkopolskie i Mazowieckie. Najwyższe w skali kraju były także na Śląsku nakłady na oświatę – 161 mln zł. Jeśli chodzi o wydatki na zdrowie, region zajął drugie miejsce (91 mln zł), pierwsze było Mazowieckie - 108 mln zł.

Także w zakresie wydatków na politykę społeczną woj. śląskie było na drugim miejscu (97 mln zł) za Małopolską (127 mln zł). W zakresie kultury region spadł z pierwszego na trzecie miejsce z nakładami w wysokości 138 mln zł. Jeśli chodzi o koszty administracji publicznej woj. śląskie zajmuje szóste miejsce z kwotą 123 mln zł.

„Z przedstawionej analizy wydatków poszczególnych województw wynika, że województwo śląskie nie wypada najgorzej – zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę oszczędności związane z administracją” – przekonywał Saługa.

Ubiegłoroczny deficyt budżetowy, na poziomie 131 mln zł, to o 18 mln zł więcej niż w poprzednim roku. „Uzyskaliśmy również tzw. wolne środki wynikające z rozliczenia przychodów i rozchodów budżetowych – jest to kwota 153,2 mln zł. Po pokryciu deficytu pozostaje 22,3 mln zł wolnych środków, które na dzień dzisiejszy zostały w całości rozdzielone” – wskazał Saługa.

Zadłużenie województwa wynosi 563 mln zł, co stanowi 34,3 proc. jego dochodów. Marszałek przypomniał, że deficyt budżetowy zanotowała w ub. roku połowa województw, pozostałym ośmiu udało się osiągnąć nadwyżkę budżetową. Najbardziej zadłużone jest Mazowieckie - na 1,6 mld zł.

Nie wszyscy radni podzielili pozytywną ocenę na temat wykonania budżetu. Piotr Czarnynoga (PiS) zarzucił zarządowi województwa, że zrealizował tylko niecałe 75 proc. zaplanowanych wydatków. „Oznacza to, że jedna czwarta zaplanowanych zadań nie doczekała się realizacji” – mówił. Krytykował koalicję za opóźnienia w realizacji niektórych inwestycji i notowany w ostatnich latach spadek nakładów na ochronę zdrowia.

Z kolei Michał Czarski (SLD) zwrócił uwagę na wysoki deficyt budżetowy. Ocenił też, że budżet uchwalony w pierwszej wersji był zbyt optymistyczny, nierealny. (PAP)