Opolska Karta Rodziny i Seniora to jeden z projektów, który ma przeciwdziałać wyludnianiu się regionu. Ruszył on w maju ub. roku. Z informacji, które przekazała PAP Violetta Ruszczewska z zespołu prasowego opolskiego urzędu marszałkowskiego, wynika, że do końca stycznia wydano w regionie 24 228 takich kart.

Najwięcej kart wydano seniorom z Opolszczyzny - ponad 4,5 tys. Rodziny z dwójką dzieci dostały nieco ponad 3,6 tys. kart; blisko 1,8 tys. - rodziny z opolskiego z trójką dzieci, a 547 - z czwórką i większą liczbą dzieci. Ponad 550 rodzin, które złożyły wnioski o Opolskie Karty Rodziny i Seniora, ma dzieci niepełnosprawne.

Ruszczewska dodała, że prócz stale rosnącej liczby posiadaczy Opolskiej Karty Rodziny i Seniora rosła również liczba partnerów tej karty. „W chwili obecnej jest z nami 120 partnerów przedsiębiorców” – poinformowała. Wśród firm najwięcej jest takich, które działają w branżach świadczących usługi na rzecz zdrowia, rodziny i seniorów, edukacji, kultury czy turystyki i wypoczynku. Są to np. gabinety dentystyczne, sanatoria, szkoły muzyczne, sklepy z artykułami dla dzieci, hotele, ale też np. zakłady stolarskie czy składy opału.

Posiadacze karty mogą także korzystać ze zniżek instytucji kultury podlegających samorządowi woj. opolskiego, takich jak Filharmonia Opolska, Teatr im. Jana Kochanowskiego, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Muzeum Śląska Opolskiego, Muzeum Wsi Opolskiej i Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach.

Do końca ub. roku uprawnionymi do korzystania z Opolskiej Karty Rodziny i Seniora były rodziny wychowujące minimum dwójkę dzieci do 18. roku życia - małżonkowie, osoby samotnie wychowujące dzieci, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, rodziny wychowujące dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 26. roku życia oraz osoby starsze po 65. roku życia.

Zmieniono jednak regulamin korzystania z kart i obecnie wiek dzieci w rodzinach, które są uprawnione do otrzymania opolskiej karty podniesiono z 18 do 25 lat, przy zastrzeżeniu, że z kart mogą korzystać młodzi ludzie, którzy kontynuują naukę. Zniesiono też ograniczenia wiekowe w przypadku dzieci niepełnosprawnych. „Wprowadzone w regulaminie zmiany, które poszerzyły grupę osób korzystających ze zniżek, wynikały z sygnałów, jakie docierały od mieszkańców regionu, czyli użytkowników kart i od gmin, w których karty były wydawane. Chcieliśmy w ten sposób wyjść naprzeciw oczekiwaniom użytkowników” – wyjaśniła Ruszczewska.

Dodała, że jeśli wcześniej rodzina mająca uczące się dzieci powyżej 18 roku życia lub dziecko niepełnosprawne powyżej 26 roku życia składała już wniosek, ale nie dostała Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, to powinna ponownie go złożyć z dopiskiem „aktualizacja”.

Gdy wprowadzano Opolską Kartę Rodziny i Seniora urząd marszałkowski wyliczył, że w regionie było 184 tys. rodzin z dwójką dzieci; 81 tys. rodzin z trójką dzieci i 55 tys. z czwórką i większą liczbą dzieci. Liczba mieszkańców w wieku 65 lat i więcej sięgała wtedy ok. 149 tys. osób.

Opolska Karta Rodziny i Seniora to jeden z projektów realizowanych przez region w ramach programu Specjalnej Strefy Demograficznej, który ma przeciwdziałać wyludnianiu się województwa. Wpływ na złą sytuację demograficzną regionu ma m.in. najniższy wskaźnik dzietności w kraju, ujemny przyrost naturalny i najwyższy odsetek emigrantów w odniesieniu do liczby osób zameldowanych. (PAP)