W przetargu na realizację tunelu łączącego wyspy Uznam i Wolin w Świnoujściu Krajowa Izba Odwoławcza uznała w grudniu ub.r. odwołania złożone przez dwóch oferentów konsorcjum Toto oraz konsorcjum Porr, które odwołały się od wcześniejszego wyboru konsorcjum Astaldi - wynika z informacji GDDKiA. Trzeba było unieważnić poprzednie rozstrzygnięcia i dokonać ponownej oceny ofert.

Inwestor, czyli Miasto Świnoujście, zapewnił komisję przetargową działającą w GDDKiA, że ma środki umożliwiające również wybór oferty konsorcjum Porr, której wartość przekraczała środki przeznaczone przez zamawiającego na realizację tunelu.

W środę 24 stycznia br. do Dyrekcji wpłynęła kopia skargi na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej ws. odwołania konsorcjum Porr złożona przez konsorcjum Toto do Sądu Okręgowego w Szczecinie. Jak wyjaśnia Dyrekcja, sąd ma prawo do zmiany wyroku Krajowej Izby Odwoławczej. W związku z tym Dyrekcja wstrzymuje dalszy wyborów najkorzystniejszej oferty do rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd Okręgowy w Szczecinie.

Krajowa Izba Odwoławcza ma 21 dni na przesłanie do sądu odpowiednich dokumentów - powiedział  rzecznik prasowy GDDKiA w Szczecinie Mateusz Grzeszczuk. Z kolei sąd od momentu otrzymania ich od Izby musi maksymalnie w ciągu 30 dni wyznaczyć termin pierwszej rozprawy - dodał Grzeszczuk.

  Zamówienia publiczne - nowe zasady>>

Świnoujski magistrat oszacował wcześniej wstępnie, że łączny koszt inwestycji to 912 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie ponad 772 mln zł. Pozostałą kwotę zabezpiecza budżet miasta Świnoujście.

Stała przeprawa w Świnoujściu połączy wyspy Uznam i Wolin, które rozdziela rzeka Świna, będąca również częścią toru wodnego do portu w Szczecinie.

Obecnie komunikację zapewniają przeprawy promowe, które nie mają wystarczającej przepustowości, co powoduje często długi czas oczekiwania na prom; są też wrażliwe na zmienne warunki atmosferyczne. Rozwiązaniem komunikacyjnych problemów będzie tunel. Całkowita długość inwestycji wyniesie około 3,4 kilometra, w tym 1,44 kilometra jednorurowego tunelu drążonego. Średnica wewnętrzna tunelu będzie wynosić 12 metrów, zostanie w nim wykonana dwukierunkowa jezdnia z pasami ruchu o szerokości po 3,5 metra, poniżej jezdni powstanie również galeria ewakuacyjna.

Świnoujście leży na kilkudziesięciu wyspach, z których tylko trzy są zamieszkane - Uznam, Wolin i Karsibór. Na wyspie Uznam znajdują się centrum administracyjno-usługowe i dzielnica nadmorska wraz z obiektami turystyczno-uzdrowiskowymi; żyje tu 80 proc. mieszkańców Świnoujścia. (PAP)