W centrum prawnym pomocy mogą szukać osoby, których nie stać na skorzystanie z usług radcy prawnego lub adwokata. Bezpłatna pomoc prawna została zorganizowana głównie z myślą o osobach bezdomnych, całkowicie niezdolnych do pracy i posiadających orzeczenie o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz przypomniała na czwartkowej konferencji prasowej, że Centrum Pomocy Prawnej działa na mocy porozumienie zawartego między miastem i Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie 12 stycznia 2012 r.

"Od lutego 2012 r. do 22 września 2015 r. udzielono 4432 porad prawnych. Rekordowy był październik 2013 r., gdy udzielono 235 porad" - powiedziała Gronkiewicz-Waltz.

Dodała, że radcy udzielali pomocy m.in. w sprawach cywilnych, administracyjnych oraz z zakresu prawa rodzinnego i prawa pracy. Radcy mogą np. pomóc w napisaniu pierwszego pisma procesowego, wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych czy wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Warunkiem skorzystania z bezpłatnej pomocy jest złożenie oświadczenia o braku możliwości samodzielnego sfinansowania i zapewnienia usług prawnych. Na spotkanie z radcą prawnym można umówić się bezpośrednio w centrum na pl. Konstytucji 5, można także zgłosić się telefonicznie (22 403-33-44).

Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie Włodzimierz Chróścik podkreślił, że radcy prawni świadczą pomoc przedsądową. "Osoby, które z niej skorzystają otrzymują kompleksową informację, co w danej sprawie należy zrobić i jakie mają prawa związane z danym problemem" - powiedział Chróścik.

Gronkiewicz-Waltz przypomniała, że 1 stycznia 2016 r. w życie wejdzie ustawa o bezpłatnej pomocy prawnej. Zgodnie z nią nieodpłatne wsparcie prawne będzie udzielane osobom najuboższym, młodym i seniorom, kombatantom i weteranom, posiadaczom Karty Dużej Rodziny oraz ofiarom klęsk żywiołowych. W kraju ma zostać utworzonych ponad 1,5 tys. punktów, w których od stycznia 2016 r. będą udzielane bezpłatne porady.

Prezydent Warszawy była pytana przez dziennikarzy, czy w związku z ustawą w mieście powstanie więcej punktów pomocy prawnej. "Będziemy musieli to uzgodnić, z ustawy wynika, że powinno być więcej tych punktów. Kiedyś mieliśmy na mniejszą skalę pomoc prawną w dzielnicach. Myślę, że uzgodnimy z Okręgową Izbą Radców Prawnych, w jaki sposób wykonać tę ustawę, żeby to była faktyczna pomoc ludziom" - powiedziała Gronkiewicz-Waltz. (PAP)