Z prośbą o pomoc w zorganizowaniu i sfinansowaniu pobytu w stolicy grupy dzieci i młodzieży, z których część straciła któregoś z rodziców w czasie protestów na kijowskim Majdanie, zwróciło się do miasta Towarzystwo Przyjaciół Ukrainy, które prowadzi akcję "Dzieci Majdanu - polskie ferie".

W uzasadnieniu uchwały w sprawie sfinansowania pobytu dzieci z Kijowa w Warszawie radni napisali, że wsparcie inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Ukrainy jest wyrazem solidarności Warszawy z Ukrainą walczącą o demokrację.

Młodzi Ukraińcy będą przebywać w stolicy od 16 do 29 lipca. Bazę noclegową, wyżywienie, opiekę wychowawczą i program rekreacyjno-edukacyjny zapewni bursa Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży. Miasto przeznaczy na ten cel 30 tys. zł.

Z kolei 16 lipca na dwa tygodnie przyjedzie do Warszawy setka młodzieży z Nowogródka i Mohylewa oraz uczniów i nauczycieli z Liceum Humanistycznego im. Jakuba Kołasa w Mińsku. Liceum to działa w systemie prywatnych kompletów, z niezależnymi od państwa programami nauczania i poza oficjalnym białoruskim systemem oświaty.

Z prośbą o sfinansowanie z budżetu Warszawy zakwaterowania i wyżywienia młodzieży z Białorusi - ze względu na ich trudną sytuację materialną - wystąpił Klub Inteligencji Katolickiej, który jest współorganizatorem pobytu. Młodzież będzie przebywać w bursie na Woli. Miasto przeznacz na ten cel 58,5 tys. zł. (PAP)