Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt, która obowiązuje od 1 stycznia, gminy muszą do 31 marca przyjąć program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności na dany rok.

Program odnosi się do zwierząt domowych, głównie psów i kotów, kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.

Za odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki będzie odpowiedzialne Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „Zwierzak”, które, zgodnie z umową zawartą z władzami Kielc, prowadzi schronisko w dzielnicy Dyminy.
 


 

Pełna treść artykułu dostępna jest w Serwisie Środowisko>>>