Przesunięcie głosowania zostało zaproponowane przez prezydenta miasta Romana Ciepielę, bo jego dotychczasowy, wrześniowy termin, zbiegał się z czasem, w którym Rady Osiedli zgłaszają do realizacji wybrane przez siebie zadania.

Zgodnie ze zmienionym harmonogramem budżetu obywatelskiego projekty będzie można zgłaszać od piątku do 28 kwietnia, ich weryfikacja i opiniowanie potrwają do 31 maja, a lista tych, które przejdą do głosowania, zostanie ogłoszona 2 czerwca. Głosowanie rozpocznie się 19 czerwca i potrwa do 28 czerwca. Ogłoszenie listy zwycięskich projektów nastąpi 30 czerwca, a ich realizacja – w 2018 roku.

Tarnowski BO określa przedział wydatków, w jakich musi mieścić się projekt. Dolna granica kosztów koniecznych do realizacji pojedynczego projektu wynosi 100 tys. zł, a górna – 500 tys. zł.

W regulaminie utrzymany został wymóg zebrania przez pomysłodawców co najmniej stu podpisów mieszkańców pod zgłaszanymi projektami. Merytoryczną pomocą przy przygotowywaniu i zgłaszaniu projektów będą służyć pomysłodawcom pracownicy Urzędu Miasta Tarnowa.

Tarnowianie będą mogli głosować na projekty tylko przez internet. Osobom, które z racji wieku lub stanu zdrowia nie mogą oddać głosu elektronicznie, zapewniona zostanie możliwość głosowania bezpośrednio w miejscu ich zamieszkania. Taką potrzebę należy jednak wcześniej zgłosić w kancelarii rady miejskiej UMT.

W zeszłorocznej edycji BO pod głosowanie mieszkańców Tarnowa poddano 20 zakwalifikowanych projektów. Do realizacji wybrano sześć zadań, z których najwięcej głosów otrzymały Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej 2017, proponujące różne formy aktywizacji starszym mieszkańcom miasta, zgodne z ich potrzebami i zainteresowaniami. (PAP)