Budżet inwestora został wyznaczony na 843,5 mln zł brutto.

Oferty w tym przetargu złożyło łącznie 11 wykonawców.

Drugą pod względem ceny ofertę za 652,2 mln zł brutto złożyło konsorcjum Pol-Aquy i Dragadosa, a trzecią PUT Intercor za 668,5 mln zł brutto.

Każdy z wykonawców zaproponował 10 letni termin gwarancji.

Przetarg dotyczy budowy odcinka autostrady A1 o długości około 15,15 km z nawierzchnią z betonu cementowego. Czas realizacji zamówienia ustalono na 30 miesięcy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). (PAP)