7 kwietnia sejmik województwa śląskiego poparł plany Zarządu Województwa Śląskiego zmierzające do połączenia obu muzeów.

Jednym z etapów tej procedury jest przygotowanie projektu statutu Muzeum Śląskiego – instytucji, która powstanie po planowanym połączeniu. "Konsultacje społeczne są po to, żeby przedstawić projekt statutu sejmikowi województwa śląskiego a następnie przekazać go do uzgodnienia Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które jest współorganizatorem Muzeum Śląskiego" - powiedział PAP dyrektor wydziału kultury Urzędu Marszałkowskiego Przemysław Smyczek.

Konsultacje adresowane są m.in. do organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, osób prawnych, kościołów i związków wyznaniowych.

Uzasadnienie planów znajduje się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego (www.slaskie.pl). "Przyczyną podjęcia decyzji o połączeniu Muzeum Śląskiego w Katowicach i Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu jest potrzeba skonsolidowania i wzmocnienia oferty muzealnej dwóch muzeów działających na terenie aglomeracji górnośląskiej, dla których organizatorem jest Województwo Śląskie" - napisano w uzasadnieniu.

Uwagi można wysyłać na adres: konsultacje-kultura@slaskie.pl.

Plany zarządu województwa śląskiego zmierzające do połączenia obu placówek wzbudziły wiele kontrowersji m.in. w środowisku muzealników. Pod koniec kwietnia na stronie internetowej http://obronamuzeum.pl/ umieszczono z inicjatywy pracowników Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu protest przeciwko planom łączenia tych dwóch placówek muzealnych. Dotąd podpisało się pod nim ponad 1,2 tys. osób, w tym m.in. muzealnicy i naukowcy z kraju i zagranicy.

Zdaniem autorów tego listu "usunięcie Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu z muzealnej mapy Polski stanowić będzie niewątpliwie przekreślenie dorobku kulturalnego wielu pokoleń Ślązaków". "Zdecydowanie protestujemy przeciwko włączeniu Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu w strukturę Muzeum Śląskiego w Katowicach, czy też każdej innej formie likwidacji łączącej się z utratą jego historycznej tożsamości" - podkreślono w liście. (PAP)