Najwięcej projektów, które uzyskały dofinansowanie, dotyczy konkurencyjności, potencjału edukacyjnego oraz rynku pracy, ale największa kwota rozdzielonych środków - 880 mln zł - trafi na drogi.

Jak podali urzędnicy, od początku wdrażania programu ogłoszono 111 naborów projektów, w których złożono ponad 3,7 tys. wniosków. Decyzja o przyznaniu dofinansowania zapadła w przypadku 700 z nich, ale wiele kolejnych projektów jest w trakcie oceny i wkrótce powiększy pulę propozycji przyjętych do dofinansowania.

Najwięcej projektów, które je już uzyskały, dotyczy konkurencyjności małych i średnich firm, potencjału edukacyjnego oraz rynku pracy. I tak np. 127 mln zł trafi do 31 powiatowych urzędów pracy na aktywizację osób bezrobotnych w wieku 30+, a 4 mln zł do najzdolniejszych uczniów z regionu - w formie stypendiów.

Dotychczasową realizację Regionalnego Programu Operacyjnego przedstawił w trakcie ostatniej sesji śląskiego sejmiku marszałek województwa Wojciech Saługa. Podsumowano wtedy również efekty realizacji Kontraktu Terytorialnego w 2015 roku.

„Środki europejskie stanowią wielki element tego kontraktu. Obecne RPO zostało wynegocjowane w 2014 roku i dzięki temu największe środki ze wszystkich regionów trafią właśnie do nas. Ta perspektywa europejska jest zaawansowana, już rozdysponowaliśmy prawie 20 proc. środków, czego przykładem może być zaakceptowany właśnie projekt dotyczący transportu niskoemisyjnego, na który przeznaczamy 560 mln zł” – mówił Saługa.

Póki co największa kwota z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, ponad 880 mln zł, została przeznaczona na inwestycje drogowe. Wśród nich znajdują się m.in. pierwszy etap trasy N-S w Rudzie Śląskiej łączącej Drogową Trasę Średnicową z autostradą A4 czy budowa pierwszego etapu regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna. To jednak nie koniec. Już w październiku rozpocznie się kolejny nabór projektów, a do rozdysponowania będzie kwota ponad 541 mln zł.

30 proc. alokacji w ramach RPO przeznaczone jest na wsparcie projektów w ramach tzw. ZIT-ów i RIT-ów, czyli Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (dla subregionu centralnego województwa) i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (dla pozostałych subregionów). Dotąd w tym trybie ogłoszono 71 naborów projektów, a do dofinansowania wybrano 136 z prawie 700 wniosków. Łączna kwota dofinansowania to obecnie 0,5 mld zł.

W ramach obecnie obowiązującego Programu ponad 165 mln euro zostało także przeznaczone do wsparcia inwestycji w formie pożyczek. Te pieniądze dotyczą m.in. inwestycji z obszaru rewitalizacji, środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz środków na wsparcie konkurencyjności małych i średnich firm. Środki na ten cel województwo powierzy Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, który dalej będzie odpowiadał za wybór pośredników finansowych, do których będzie można bezpośrednio zwrócić się o udzielenie pożyczki.

Główna pula śląskiego RPO wynosi ok. 2 mld 244 mln euro; prócz tego 1 mld 108 mln euro kierowanych jest na tzw. ZIT/RIT, natomiast ok. 105 mln euro wspiera tzw. Obszary Strategicznej Interwencji (Bytom i Radzionków).

Śląski RPO wdraża pięć instytucji – obok trzech wydziałów urzędu marszałkowskiego (zarząd województwa ogłasza także konkursy dla ZIT/RIT) są to: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (WUP) oraz Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie. Najwięcej środków śląskiego RPO na lata 2014-2020 trafia na energetykę (wraz z transportem zbiorowym), transport i rewitalizację.

Według aktualnych danych samorządu woj. śląskiego środki poprzedniego Regionalnego Programu Operacyjnego tego regionu na lata 2007-2013 zostały wydane w 99,86 proc. (w wartościach bezwzględnych wydano 1,745 mld euro). Urząd marszałkowski akcentuje, że wobec trwających jeszcze różnych procedur nie jest to nadal wartość ostateczna.(PAP)