We wtorek prezydent Katowic Marcin Krupa, jednocześnie pełnomocnik ds. utworzenia związku metropolitalnego, poinformował o swojej decyzji, aby nie umieszczać punktu dotyczącego wyboru zarządu GZM podczas zaplanowanej na 29 sierpnia pierwszej sesji Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Jak wyjaśniał, prowadzone w ostatnich tygodniach rozmowy na temat obsady zarządu nie przyniosły wspólnego stanowiska, a nie chce, by współpraca gmin tworzących GZM rozpoczęła się od konfliktów personalnych. Liczy, że uda się osiągnąć konsensus i do wyboru zarządu dojdzie kilka tygodni później. Do tego czasu Krupa będzie tę funkcję wypełniał jako pełnomocnik.

Część samorządowców z regionu skrytykowała decyzję o odsunięciu w czasie wyboru zarządu. Krupa w środowej rozmowie z PAP zaznaczył, że "musiał ją (decyzję) podjąć jako odpowiedzialny pełnomocnik".

"Zobligowany ustawą na siedem dni przed pierwszą sesją muszę przedstawić projekt programu obrad zgromadzenia. W tym projekcie muszę uwzględnić najważniejsze punkty – to jest wybór przewodniczącego zgromadzenia, statut oraz budżet wraz z prognozą finansową. Nieodpowiedzialne byłoby przedstawienie projektu programu z wyborem zarządu, jeżeli nie ma konsensusu w trzech na pięć podregionów (GZM – PAP) co do kwestii wyboru członka zarządu" - wskazał prezydent Katowic.

Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński powiedział PAP, że zgodnie z jego wiedzą zdecydowanej większości samorządów metropolii zależy na wyborze zarządu już 29 sierpnia i taki cel będzie najprawdopodobniej przyświecał poniedziałkowym konsultacjom.

"Jeżeli kandydaci zostaną uzgodnieni, punkt z wyborem zarządu zostanie zgłoszony do programu sesji. Bez wybranego zarządu i szefa, metropolia nie będzie funkcjonować. Nie ma co zwlekać z wyborem, bo trzeba się zająć komunikacją, trzeba ustalać budżet na przyszły rok - każda zwłoka jest stratą dla mieszkańców metropolii" - podkreślił Chęciński.

Uzgodnionym w podregionie sosnowieckim kandydatem do zarządu GZM jest obecny członek zarządu woj. śląskiego Kazimierz Karolczak (zasiada tam z rekomendacji SLD). Uzgodniony kandydat z podregionu tyskiego to z kolei b. wiceprezes Tauronu i b. prezes Enei Krzysztof Zamasz.

Odnosząc się do braku konsensusu wokół kandydatury w podregionie katowickim metropolii, Krupa powiediał PAP, że zgłosił skarbniczkę katowickiego magistratu Danutę Kamińską, jako kandydatkę Katowic do uzgodnienia w podregionie, a nie jako uzgodnioną kandydatkę podregionu. Sprzeciw zgłosiły jednak później miasta rządzone przez PO (Chorzów i Świętochłowice), które zaproponowały wiceprezydenta Chorzowa Marcina Michalika.

W podregionie bytomskim część gmin na optować za szefową Parku Przemysłowo-Technologicznego EkoPark w Piekarach Śląskich Karoliną Wadowską; inne z kolei mają być skłonne poprzeć obecnego prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (z rekomendacji PSL) Andrzeja Pilota.

W podregionie gliwickim, Gliwice wysunęły kandydaturę naczelnika wydziału zamówień publicznych w gliwickim magistracie Grzegorza Kwitka. Z kolei np. prezydent Zabrza, a także przewodnicząca Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, który jeszcze do końca roku będzie zrzeszał największe miasta regionu, Małgorzata Mańka-Szulik, popiera kandydaturę obecnego dyrektora generalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, b. naczelnika wydziału spraw obywatelskich i zarządzania kryzysowego w knurowskim urzędzie miasta i b. radnego powiatu gliwickiego z ramienia PiS, Adama Ostaleckiego.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów ws. utworzenia w woj. śląskim związku metropolitalnego pod nazwą Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, powstał on 1 lipca 2017 r., a zacznie działać od 1 stycznia 2018 r. Organizacja - mocą ustawy przygotowanej specjalnie dla tego regionu - zrzeszy 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, o łącznej powierzchni 2553 km kw., zamieszkałych łącznie przez blisko 2,3 mln osób.

Zgodnie z ustawą Katowice mają szczególną rolę w tworzeniu metropolii. Od 1 lipca br. pełnomocnikiem ds. utworzenia związku jest prezydent Katowic, któremu ustawa daje specjalne uprawnienia związane z przygotowaniem organizacyjnym i prawnym związku (ma zadania i kompetencje zgromadzenia metropolii do dnia jego pierwszej sesji oraz zarządu - do dnia jego wyboru). (PAP)