Leśniak w swoim wniosku stwierdził, że hasło "Bo igrzyska to metoda na smog" jest kłamliwe. Znalazło się ono na billboardach i w materiałach promujących organizację przez Kraków ZIO 2022. Leśniak żądał usunięcia ich z ulic miasta oraz zamieszczenia na pierwszych stronach lokalnych i regionalnych gazet ogłoszenia dementującego treść hasła.

Jego zdaniem miasto dokonało manipulacji, gdyż "z tego hasła wynika, że istnieje związek przyczynowy między igrzyskami, a polityką antysmogową".
Krakowski sąd uzasadniając swą decyzję poinformował, że koordynator Inicjatywy Kraków Przeciw Igrzyskom nie miał "interesu prawnego", aby występować w tej sprawie.

Sąd nie ograniczył się do formalnej strony postępowania, zbadał także meritum sprawy. Przyznał rację, że Kraków prowadzi kampanię referendalną (czemu zaprzeczali przedstawiciele władz miasta). Uznał jednak, że wspomniane hasło nie jest fałszywe. Podkreślił, że w czasie kampanii jest dopuszczalne używanie uproszczeń.

Leśniak zapowiedział, że będzie składał zażalenie. Jego zdaniem każdy mieszkaniec Krakowa w przypadku referendum może wystąpić z podobnym pozwem.

"Cieszy nas jednak to, sąd potwierdził, iż Urząd Miasta Krakowa prowadzi kampanię referendalną" - powiedział koordynator Inicjatywy Kraków Przeciw Igrzyskom.

Pełniący obowiązki dyrektora biura Komitetu Konkursowego Kraków 2022 Marcin Kandefer po ogłoszeniu wyroku powiedział, że jest zadowolony z postanowienia sądu. "Zakładam jednak, że sprawa będzie się jeszcze ciągnąć” - dodał.

Proces toczy się w trybie referendalnym (wyborczym). Oznacza to, że rozpatrzenie zażalenie może nastąpić już w środę.
Referendum, w trakcie którego krakowianie odpowiedzą na pytanie czy chcą, aby stolica Małopolski organizowała zimowe igrzyska olimpijskie w 2022 r.,
odbędzie się 25 maja.

O prawo przeprowadzenia ZIO w 2022 r. walczy pięć miast: Pekin, Ałmaty, Lwów, Oslo i Kraków. Decyzja, kto będzie gospodarzem, zapadnie na 127. sesji MKOl w Kuala Lumpur 31 lipca 2015 roku.(PAP)