Jak podał w czwartek rudzki magistrat, na współpracę z policją w tym roku miasto zamierza przeznaczyć ok. 300 tys. zł. Oprócz dodatkowych patroli lokalny samorząd dołoży także pieniądze do zakupu czterech radiowozów oraz ufunduje nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy.

"Kolejny raz podejmujemy współpracę ze Szkołą Policji oraz przekazujemy środki na dodatkowe służby naszych rudzkich policjantów. O tym, że dodatkowe patrole to trafiony pomysł, świadczą głosy mieszkańców, którzy oczekują kontynuacji tej inicjatywy" - podkreśliła prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic.

Dzięki porozumieniu policjanci będą patrolowali miejsca szczególnie zagrożone przestępczością. Słuchacze Szkoły Policji w ramach szkolenia zawodowego odbywać będą wspólne służby patrolowe z wykwalifikowanymi policjantami z Rudy Śląskiej. Jak poinformował rzecznik rudzkiej policji asp. Arkadiusz Ciozak, najbliższe patrole potrwają od 10 do 14 kwietnia.

W ramach zawartego ze Szkołą Policji w Katowicach porozumienia miasto pokryje część kosztów. Samorząd wyłoży też w tym roku 100 tys. zł na dodatkowe patrole funkcjonariuszy rudzkiej komendy policji w ramach tzw. służb ponadnormatywnych. "Są to patrole, które policjanci wykonują po godzinach swojej służby. Dzięki środkom, które przekażemy rudzkiej policji, na ulicach Rudy Śląskiej już od maja pojawią dodatkowe patrole. Będą one trwały przez kolejne miesiące aż do końca roku" - powiedział wiceprezydent Rudy Śląskiej Krzysztof Mejer.

W ubiegłym roku dzięki podobnej umowie w mieście blisko 100 funkcjonariuszy pracowało blisko 4000 godzin w terenie. Dzięki tym patrolom ujawniono 437 wykroczeń, przeprowadzono 209 interwencji oraz zatrzymano sześć osób poszukiwanych przez organy ścigania – podał urząd miasta.

Dodatkowo miasto w tym roku współfinansować będzie zakup czterech radiowozów dla rudzkich policjantów. Na ten cel w budżecie miasta zarezerwowano 130 tys. zł. Natomiast 24 tys. zł przekazane zostaną na nagrody dla wyróżniających się policjantów. Ponadto miasto zamierza przeznaczyć 7 tys. zł na zakup sprzętu dla techników kryminalistyki.

Tegoroczne wsparcie dla policji to element realizacji Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Obywateli Miasta Ruda Śląska na lata 2016-19. Program ten zakłada m.in. realizację dodatkowych patroli policji oraz dofinansowanie zakupu 16 radiowozów.

Jak wynika z policyjnych statystyk, w Rudzie Śląskiej spada liczba przestępstw i rośnie ich wykrywalność. W ubiegłym roku wszczęto 2664 postępowania - o 81 mniej niż w roku 2015. Tendencja spadkowa utrzymuje się już od kilku lat.

W Rudzie Śląskiej w komendzie miejskiej oraz w pięciu komisariatach służbę pełni w sumie 331 funkcjonariuszy.(PAP)