W spotkaniu, które odbyło się w Gołdapi (woj. warmińsko-mazurskie), ze strony Polski uczestniczył wiceminister spraw wewnętrznych Piotr Stachańczyk, a także przedstawiciele polskich służb - policji, straży pożarnej, straży granicznej oraz MSZ i ministerstw: pracy, infrastruktury i rozwoju, środowiska.

"Rozmawialiśmy m.in. o małym ruchu granicznym. Uznaliśmy, że jest to korzystne dla obywateli obu krajów. Mały ruch graniczny stale rośnie, rozmawialiśmy więc o tym, co zrobić na przejściach granicznych, żeby było lepiej; np. o stworzeniu zielonych korytarzy szybkich odpraw" - powiedział PAP Stachańczyk.

Jak dodał, rozmowy dotyczyły przebudowania przejścia granicznego Grzechotki-Mamonowo tak, by zwiększyła się liczba pasów ruchu w każdą stronę oraz naprawy i rozbudowy dróg prowadzących do granicy. Rozmawialiśmy też o przywróceniu na szerszą skalę ruchu kolejowego między Polską, a obwodem kaliningradzkim, a także o umowie, jaka powinna być zawarta w tym zakresie" - powiedział wiceminister.

Kolejną poruszoną podczas spotkania sprawą było bezpieczeństwo. "Najważniejsza dla nas była wspólna ocena, że mały ruch graniczny nie zwiększył poziomu przestępczości ani w Polsce ani w obwodzie kaliningradzkim, bo były takie wspólne obawy. Komendanci policji rozmawiali o współpracy w zakresie przeciwdziałania fałszowaniu dokumentów; szczególnie praw jazdy oraz np. przestępczości nieletnich. Ustalono, że odbędzie się kolejne spotkania" - powiedział Stachańczyk.

Z kolei przedstawiciele straży pożarnej i ratowników zwrócili uwagę na konieczność zmiany obowiązujących przepisów z lat 90., zgodnie z którymi wzajemna pomoc w akcjach ratowniczych uzgadniane jest na szczeblu centralnym. "Obecnie, jeśli coś się dzieje w obwodzie albo u nas, to decyzja o ewentualnej pomocy musi przejść przez Moskwę lub Warszawę. Postulat służb jest taki, by takie decyzje można było podejmować na szczeblu lokalnym" - zaznaczył wiceminister.

Przedstawiciel Polski i Rosji rozmawiali także o kwestiach związanych z turystyką. "O tym, co robić, by więcej Rosjan przyjechało do Polski i Polaków do obwodu kaliningradzkiego, a także o wymianie towarowej, małych i średnich przedsiębiorstwa" - powiedział.

Prace Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej prowadzone są w ramach dwunastu komisji, m.in.: ds. przejść granicznych, ds. ratownictwa i ochrony ludności w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń oraz ds. walki z przestępczością.(PAP)