Środki na dotacje pochodzą z budżetu województwa. Pieniądze podzielono tak, aby każda gmina, która złożyła wniosek, mogła otrzymać dotację na jedną inwestycję.

"W ostatnich latach dzięki inwestycjom w gospodarstwach, m.in. za sprawą pieniędzy unijnych, powiększyła się liczba ciągników oraz nowoczesnych maszyn. Bezpieczny i komfortowy dojazd mogą zapewnić zmodernizowane drogi, które poprawią jednocześnie warunki pracy rolników i jakość gruntów rolnych" - podkreśliła rzeczniczka marszałka województwa Beata Krzemińska.

W ramach inwestycji drogi zostaną odwodnione i zyskają utwardzona nawierzchnię, a także powstaną zjazdy na pola.

Najwięcej pieniędzy trafi do powiatu włocławskiego, gdzie za 1,5 mln zostanie zmodernizowanych ponad 9 km dróg w dziewięciu gminach. Nieco ponad 1 mln zł dofinansowania otrzyma powiat lipnowski, po przeszło 900 tys. zł powiaty inowrocławski, świecki i toruński, a pozostałe od ponad 200 do przeszło 700 tys. zł.

W regionie kujawsko-pomorskim w latach 2007-2014 dofinansowanie na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych sięgnęło przeszło 50 mln zł. Środki pozwoliły na poprawę stanu 641 kilometrów dróg. (PAP)