"Podpisujemy dzisiaj sześć kolejnych transportowych umów o dofinansowanie z Programu Polska Wschodnia. Oznaczają one w konsekwencji ponad 650 mln zł nowych inwestycji w Polsce wschodniej" - powiedział wiceminister Hamryszczak.

Wyjaśnił, że dwie umowy dotyczą projektów ekomobilności: w Olsztynie i Białymstoku. "Natomiast cztery umowy dotyczą bardzo ważnych inwestycji drogowych: dwie pochodzą z województwa świętokrzyskiego, jedna umowa będzie z województwa podlaskiego, jedna umowa z województwa podkarpackiego" - powiedział.

Olsztyn otrzyma kolejną linię tramwajową, podkieleckie Chmielnik i Chęciny - obwodnice, a Rzeszów - nowe połączenie wyprowadzające ruch z centrum. W Białymstoku sprawniej przejedziemy przez centrum i wschodnią część miasta.

"Transport ma ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego. Jest jednym z czynników determinujących konkurencyjność Polski i regionów, także poszczególnych sektorów gospodarki czy również przedsiębiorstw. Zapewnia bardzo ważną dostępność do rynków pracy. Nowoczesna infrastruktura drogowa to tak naprawdę bezpieczna infrastruktura, która wpływa na wzrost komfortu życia" - poinformował Hamryszczak.

Jak podkreślił, w przyjętej przez rząd Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zaznaczono, że spójna sieć transportowa jest istotnym czynnikiem dla konkurencyjności gospodarki. "Istotne są także kwestie klimatyczne i środowiskowe, dlatego stawiamy na zrównoważony transport miejski, podnoszący komfort życia" - powiedział.

Wiceminister przekazał, że z budżetu Programu Polska Wschodnia, blisko 1,5 mld zł zarezerwowano na zrównoważony transport miejski, a kolejne 2 mld zł - na inwestycje drogowe.

"Inwestycje w zrównoważony transport miejski w miastach wojewódzkich Polski Wschodniej zrealizujemy" - zapewnił.

Wiceminister zwrócił także uwagę na to, że inwestycje poprawią warunki prowadzenia biznesu. "Łatwiejszy dostęp do dróg szybkiego ruchu, zmniejszanie zatorów na drogach, sprawna komunikacja i mniej samochodów w centrach miast - to realne zmniejszanie barier prowadzenia działalności gospodarczej. Tego typu inwestycje zwiększają konkurencyjność Polski Wschodniej. Zapewniają jej dostępność dla inwestorów oraz ułatwiają firmom z makroregionu eksport produktów i usług" - zaznaczył Hamryszczak.

Łącznie z podpisanymi we wtorek umowami, w Programie Polska Wschodnia zakontraktowano już cztery inwestycje dotyczące ekomobilności miejskiej i 18 projektów dotyczących rozwoju transportu drogowego w makroregionie. Daje to w sumie blisko 2 mld zł.

Resort poinformował, że samorządy stają przed możliwością pozyskania kolejnych funduszy z Programu Polska Wschodnia. Uruchomiono właśnie trzeci nabór wniosków na realizację inwestycji drogowych. Budżet konkursu to ponad 400 mln zł. (PAP)

Dowiedz się więcej z książki
Korzystanie z zasobów osób trzecich w zamówieniach publicznych
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł