Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach działania "Rozwój działań aktywnej integracji". Zostały one rozdysponowane w piątym konkursie na tego typu działania z RPO - poinformowała PAP dyrektorka Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Elżbieta Romańczuk.

W sumie do podziału było 30 mln zł, to przyznano wsparcie pięciu projektom w wysokości 6,1 mln zł. "To trudne działanie, więc konkursy odbywają się kilka razy w roku, tak, aby dać szanse wszystkim, którzy niepoprawnie przygotowali projekt" - dodała Romańczuk.

Powiedziała, że dofinansowane projekty mają na celu aktywizację społeczna i zawodową osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, w tym pomoc w znalezieniu zatrudnienia. "Zjawisko wykluczenia społecznego dotyka najczęściej osoby długotrwale bezrobotne, o niskich kompetencjach społecznych i kwalifikacjach zawodowych, żyjące w niekorzystnych warunkach ekonomicznych, dotknięte niepełnosprawnością, uzależnieniami, bezdomnością" - dodała Romańczuk.

Dlatego też - jak zauważyła - w ramach projektów zaplanowano działania aktywizacyjne o charakterze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym, jak poradnictwo specjalistyczne, kursy zawodowe i staże przywracające daną osobę na rynek pracy.

W ocenie Romańczuk, projekty z tego działania są bardzo trudne w realizacji, ponieważ - jak podkreśliła - "grupa docelowa zwykle nie jest odpowiednio zmotywowana, aby przejść całą ścieżkę integracji". Mówiła, że choć uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne, to nie każdy zgłasza się na ochotnika; niektórzy kierowani są przez instytucje pomocy społecznej. "Dlatego właśnie część integracji społecznej i odszukania motywacji w ludziach jest taka ważna. Zasadnicze jest wzmocnienie samodzielności życiowej i społecznej, które zmniejszą zależność tych osób od instytucji pomocowych" - dodała Romańczuk.

Dofinansowanie w wysokości 1,7 mln zł otrzymało Europejskie Centrum Wspierania Innowacji i Nowych Technologii. Organizacja wesprze w aktywizacji zawodowej 120 osób z miasta Białystok oraz powiatów: białostockiego, sokólskiego, monieckiego, augustowskiego, grajewskiego, bielskiego i hajnowskiego.

Jak powiedział PAP prezes Centrum Marcin Rutkowski, projekt obejmie pomocą osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystające z pomocy społecznej i osoby niepełnosprawne. Każdy z uczestników będzie miał opracowaną indywidualną ścieżkę rozwoju, weźmie udział m.in. w treningach umiejętności społecznych, szkoleniach z zakresu obsługi komputera. Uczestnicy zdobędą też kwalifikacje zawodowe i odbędą półroczny staż.

Stowarzyszenie "Humaneo" wesprze 90 osób w uzyskaniu samodzielności. To projekt skierowany do mieszkańców powiatu sejneńskiego, sokólskiego i hajnowskiego. Jak powiedziała PAP Monika Nowacka z "Humaneo", w projekcie chodzi przede wszystkim o podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób biernych zawodowo i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przygotowano dla nich poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia i staże zawodowe. Na realizację projektu "Humaneo" otrzymało ponad 900 tys. zł dofinansowania. (PAP)