W głosowaniu wzięło udział 438 osób. Za odwołaniem Rady Gminy głosowało 415 osób. "Aby referendum było ważne, musiało w nim wziąć udział co najmniej 882 uprawnionych do głosowania” - powiedziała PAP Małgorzata Zając, dyrektorka Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy. To trzy piąte liczby osób głosujących w wyborach do Rady Gminy Wądroże Wielkie w 2010 r.

Inicjatorzy referendum chcieli odwołać Radę Gminy, ponieważ zarzucają jej brak dialogu z mieszkańcami i brak wizji rozwoju gminy. „Słabo pozyskiwane są środki zewnętrzne na inwestycje w gminie, w tym środki unijne. Temu towarzyszą wysokie obciążenia mieszkańców podatkami. Rada Gminy nie uwzględnia oddolnych inicjatyw mieszkańców, na przykład dwukrotnie odrzucono wnioski o referendum ws. budowy elektrowni wiatrowej, która ma powstać na terenie gminy" - powiedziała PAP Anna Róg, pełnomocniczka grupy mieszkańców, która zainicjowała przeprowadzenie referendum.