"Zgadzam się, że samorządy dobrze zarządzają funduszami, więc w następnej perspektywie (czyli w latach 2014-2020 - PAP) będzie to nie mały krok, a ogromny skok, jeśli chodzi o decentralizację zarządzania funduszami unijnymi. W przyszłej perspektywie regiony prócz tego, że będą zarządzały większą częścią europejskiego funduszu regionalnego - 55 procentami, to po raz pierwszy będą zarządzać także ok. 75 procentami Europejskiego Funduszu Społecznego" - zapowiedział wiceminister.

Dodał, że programy regionalne mają być w nadchodzących latach dwufunduszowe. "Będzie można łączyć wsparcie w inwestycje +twarde+ - np. infrastrukturalne, ze wsparciem inwestycji +miękkich+ - związanych z rozwojem kapitału ludzkiego, jak np. z aktywizacją zawodową, czy z edukacją, jak choćby wsparcie przedszkoli" - wyjaśnił.

Uczestników czatu interesowały trwające negocjacje dotyczące przyszłych zasad wdrażania środków europejskich. Szczególnie chodzi o tzw. kwalifikowalność VAT-u. Obecnie przy inwestycjach współfinansowanych z UE realizowanych w Polsce, podatek VAT można wliczyć w koszty projektu kwalifikujące się do objęcia wsparciem ze środków europejskich. Polsce zależy na utrzymaniu tej zasady, ponieważ odejście od niej spowodowałoby wzrost kosztów inwestycji - szczególnie dla samorządów.

Uczestnicy czatu pytali, czy premier przewiduje jakiś rodzaj rekompensaty dla samorządów.

"Rzeczywiście trudno będzie wywalczyć kwalifikowalność VAT, nie ma na to zgody Komisji Europejskiej i wielu krajów członkowskich Unii" - przyznał Orłowski. "Premier ma świadomość, że to podniesie koszty inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i razem z ministrem finansów zastanawia się nad rozwiązaniami wspierającymi beneficjentów" - dodał.

"Sądzę, że należy koncentrować się na wyborze najlepszych projektów i zapewnić im wysoki poziom dofinansowania, a nie skupiać się na wielu projektach z dofinansowaniem (unijnym - PAP) na poziomie 20-30 proc., co rzeczywiście może być nieopłacalne i stać się obciążeniem dla budżetu miasta" - zauważył Orłowski.

Wiceministra proszono także, by wyjaśnił, dlaczego budżet unijny na lata 2014-2020 ma być ostatnim tak dużym budżetem dla Polski - kilkakrotnie zapowiadała to minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska. Orłowski wyjaśnił, że wykorzystanie pieniędzy przeznaczonych dla Polski w wieloletnich budżetach na lata 2007-2013 i 2014-2020 powinno sprawić, że nasz kraj nie będzie już tak zapóźniony w stosunku do najbardziej rozwiniętych krajów UE. Dlatego będzie przysługiwało nam mniej pieniędzy na realizację polityki spójności. "Ale to dobra informacja" - zaznaczył wiceminister.

Orłowski odpowiadał także na pytania dotyczące unijnego dofinansowania do budowy dróg lokalnych, do modernizacji szpitali i do tworzenia nowych miejsc pracy. Pełen zapis czatu ma być dostępny w czwartek popołudniu na stronie www.samorzad.pap.pl.