Szkody powodowane przez burze w lecie nie muszą wzrastać, a upały w miastach mogą być mniej uciążliwe, jeżeli zainwestujemy w dostosowanie wielkomiejskiej zabudowy i infrastruktury do ocieplającego się klimatu.

Zgodnie z postanowieniami "Strategii UE w zakresie przystosowania się do zmian klimatu" do końca obecnej dekady każde miasto zamieszkane przez ponad 100 tys. mieszkańców powinno przyjąć plan adaptacji do postępujących zmian klimatycznych. Na razie takich planów nie ma żadne z polskich miast. Pomoc w ich opracowaniu zaproponowało samorządom Ministerstwo Środowiska.

Więcej na http://www.rp.pl

(PAP)