We wtorek sejmowa komisja edukacji przyjęła odpowiedź ministra administracji i cyfryzacji w sprawie uniemożliwienia łączenia funkcji kuratora oświaty z mandatem radnego samorządu. Odpowiedź ta była wynikiem dezyderatu, który w grudniu 2012 r. posłowie przesłali MAC po przedstawieniu tego problemu przez Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Na posiedzeniu sejmowej komisji wiceminister MAC Magdalena Młochowska zadeklarowała, że ministerstwo przeanalizuje zagadnienie łączenia przez jedną osobę funkcji kuratora oświaty z pracą radnego w samorządach różnych szczebli. "Potencjalnie połączenie tych stanowisk powoduje konflikt interesów" - mówiła Młochowska. Zastrzegła jednak, że jej resort do tej pory odnotował tylko jedno zgłoszenie o połączeniu funkcji kuratora oświaty z funkcją radnego.

Młochowska zaproponowała, że rząd będzie mógł w pełni odnieść się do problemu łączenia funkcji kuratora oświaty i radnego podczas prac nad przygotowywanym poselskim projektem ustawy w tej sprawie. "Projekt ten (...) pozwoli nam przedstawić stanowisko całego rządu, a nie tylko MAC czy MEN" - tłumaczyła wiceminister.

Informację MAC skrytykował ZNP. "Jesteśmy rozczarowani stanowiskiem MAC" - powiedział podczas posiedzenia wiceprezes ZNP Krzysztof Baszczyński. Przypomniał, że resort miał aż cztery miesiące na przygotowanie konkretnej odpowiedzi, czy i w jakim zakresie można wprowadzić przepisy uniemożliwiające łączenie funkcji kuratora oświaty i radnego. "To gra na zwłokę, której nie rozumiemy" - mówił wiceszef ZNP.

W ocenie ZNP nie do pogodzenia ze standardami demokratycznego państwa prawa jest sytuacja, w której kurator oświaty mający nadzorować działania samorządów w zakresie przestrzegania prawa oświatowego, jest jednocześnie radnym, a więc osobą wchodzącą w skład organu nadzorowanego przez kuratora.

ZNP przywołuje jako przykład lubelskiego kuratora oświaty Krzysztofa Babisza, który zasiada w Sejmiku Województwa Lubelskiego. "Kurator lubelski nie liczy się ze zdaniem ministra edukacji narodowej; nie liczy się ze zdaniem komisji edukacji (...). Mamy do czynienia z osobą, która działa jak samorządowiec, a nie jak przedstawiciel państwa czy rządu w terenie" - powiedział Baszczyński.

Po dyskusji, w której przywoływano także inne przypadki w Polsce łączenia funkcji kuratora oświaty z funkcją radnego, posłowie większością głosów zdecydowali o przyjęciu odpowiedzi MAC w tej sprawie.