Zarząd województwa zatwierdził listę samorządów, które przygotowały najlepsze projekty. Zainteresowanie pomocą na ten cel było bardzo duże, znacznie wykraczające ponad limit dostępnych środków – podkreślił wicemarszałek województwa lubelskiego Grzegorz Kapusta.

„W naszym kraju projekty dotyczące wodociągów i kanalizacji wciąż mają znaczenie cywilizacyjne. W województwie lubelskim znaczny odsetek gospodarstw na terenach wiejskich nie ma łazienki. Dzięki pieniądzom unijnym, we współpracy z samorządami, małymi krokami jesteśmy w stanie to zmienić” – powiedział Kapusta.

Lubelskie ma do dyspozycji blisko 85 mln zł na dofinansowanie inwestycji w gospodarce wodno-ściekowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotacje przysługują samorządom i spółkom samorządowym na budowę bądź modernizację obiektów służących zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków na terenach wiejskich. Nie mogą przekroczyć 2 mln zł; pokrywają do dwóch trzecich wszystkich kosztów inwestycji.

Najwyżej punktowane były projekty gmin o niskich dochodach i wysokim bezrobociu, gdzie inwestycje będą służyły największej liczbie mieszkańców.

O dotacje wystąpiło 130 gmin, które złożyły 17 wniosków na prawie 190 mln zł. Dofinasowanie uzyska 65 projektów, które ceniono najwyżej; kolejne 39 projektów zostało umieszczonych na liście rezerwowej.

Jedną z najwyższych dotacji, niemal 2 mln zł, otrzymać ma gmina Werbkowice, która zbuduje ponad 14 km sieci wodociągowej w miejscowościach Hostynne i Hostynne Kolonia, kanalizację długości 1,5 km oraz dwie niewielkie oczyszczalnie ścieków.

„Nasz projekt został dobrze oceniony, bo połączyliśmy budowę wodociągów i kanalizacji. Cała inwestycja będzie kosztowała 3,9 mln zł. Oczyszczalnie ścieków będą służyć szkole i wiejskiej świetlicy oraz pobliskim gospodarstwom. W naszej gminie wodę z wodociągu ma około 60 proc. mieszkańców, a dostęp do kanalizacji – około 30 proc. Właściwie tylko Werbkowice są skanalizowane. Mamy jeszcze dużo do zrobienia w tym zakresie” – powiedział wójt gminy Werbkowice Lech Bojko.

Gmina Garbów, leżąca przy drodze Warszawa-Lublin, ma dostać ponad 1,2 mln zł dotacji na modernizację stacji uzdatniania wody w Bogucinie, oraz na budowę 49 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bogucin, Przybysławice i Wola Przybysławska.

„Stacja uzdatniania wody w Bogucinie ma już 20 lat, to najwyższy czas na jej unowocześnienie. Służy wielu ludziom, jest tam też kilka restauracji. Chodzi o poprawę jakości wody i pewność dostawy. Wodociągi mają u nas praktycznie wszystkie domy, ale kanalizację tylko około jednej piątej mieszkańców. U nas jest dużo zabudowy rozproszonej, dlatego stawiamy na przydomowe oczyszczalnie. W tym projekcie mieszkańcy będą je mieli za jedną trzecią kosztów” – powiedział wójt gminy Garbów Kazimierz Firlej. (PAP)