Fundusz Jeremie w regionie dysponuje 40 mln zł, ale według szacunków, dzięki obrotowi kapitału, będzie możliwe udzielenie kredytów i pożyczek wartości około 86 mln zł. Ustalono, że 20-50 proc. wsparcia trafi do przedsiębiorstw rozpoczynających działalność.

 

Marszałek województwa Piotr Całbecki podkreślił, że dzięki funduszowi Jeremie możliwe będzie udzielanie pożyczek niewielkim firmom, które dotychczas miały problemy z uzyskaniem środków inwestycyjnych.

 

Jeremie (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises - Wspólne Zasoby dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw) jest mechanizmem wsparcia dla biznesu wypracowanym przez Komisję Europejską, Europejski Fundusz Inwestycyjny i Europejski Bank Inwestycyjny. Z funduszu korzystają przede wszystkim firmy, które mają problemy z otrzymaniem kredytów bankowych, np. z powodu krótkiego okresu działalności, braku historii kredytowej czy wymaganych zabezpieczeń.

 

Urząd Marszałkowski w Toruniu rolę regionalnego menedżera funduszu Jeremie powierzył Kujawsko-Pomorskiemu Funduszowi Pożyczkowemu, będącemu instytucją samorządową. Pożyczek i poręczeń kredytowych będą bezpośrednio udzielać wyłonieni w drodze konkursu pośrednicy: Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych w Toruniu, Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe, Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych, Polska Fundacja Przedsiębiorczości w Szczecinie i Poręczenia Kredytowe w Warszawie. (PAP)

 

rau/ je/ jbr/