Rzecznik KIO Małgorzata Stręciwilk poinformowała PAP, że Izba nakazała też odrzucić oferty dwóch wykonawców wybranych w przetargu. Oceniła, że doszło między nimi do czynu nieuczciwej konkurencji - zmowy cenowej.

W imieniu miasta nowy system gospodarowania odpadami wdraża i będzie nim zarządzała, komunalna spółka "Lech". Do chwili nadania tej depeszy PAP nie uzyskała komentarza przedstawicieli spółki do decyzji KIO. Nie wiadomo więc m.in., ile zajmie ponowna ocena ofert w przetargu i czy są szanse, iż przed 1 lipca jednak uda się wyłonić w tym przetargu firmy, które będą odpowiadały za odbiór odpadów w Białymstoku.

Przetarg na odbiór odpadów w Białymstoku był dwuetapowy. Dla jego potrzeb miasto zostało podzielone na sześć sektorów, a uczestnicy przetargu mogli składać oferty na wszystkie sektory lub tylko na niektóre z nich.

W drugim etapie swoje oferty złożyło sześć firm, a komisja przetargowa wybrała oferty dwóch podmiotów z Białegostoku. Łączna wartość usług z ich ofert to blisko 8,8 mln zł, czyli znacznie mniej, niż zakładało miasto przygotowując przetarg.

W Białymstoku opłaty za odbiór śmieci w mieście będą zależeć od wielkości mieszkania lub domu. Przyjęte zostały trzy stawki. Przy zbiórce selektywnej, dla lokalu mieszkalnego do 40 m kw. - 24 zł miesięcznie, od 40,01 do 80 m kw. - 38 zł, a powyżej tej powierzchni - 49 zł. Jeśli zbiórka nie będzie selektywna, stawki będą o 50 proc. wyższe. Uchwała rady miasta przewiduje też m.in. dopłaty dla samotnych starszych osób.

Choć formalnie termin minął 31 maja, wciąż można składać deklaracje potrzebne do ustalenia wysokości opłat. Do końca maja złożono ich 20 tys., spółka "Lech" spodziewa się, że powinno ich być 26-30 tys.

Obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. tzw. ustawa śmieciowa nakłada na gminy obowiązek całkowitego przejęcia odpowiedzialności za gospodarkę odpadami komunalnymi. Od 1 lipca br. gmina wypełniać będzie obowiązki związane z odbiorem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem wszystkich odpadów komunalnych.

Samorządy będą także zobligowane do odbioru i zagospodarowania odpadów zielonych, odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych, a także usuwania odpadów z nielegalnych wysypisk. (PAP)

rof/ mki/ jbr/