Wnioski w sprawie Karty warszawiaka i Karty młodego warszawiaka, czyli de facto hologramu naklejanego na kartę miejską lub inny nośnik biletu komunikacji miejskiej, można składać od wtorku. Z 29 tys. wniosków, które wypłynęły, 22 tys. złożono przez internet. Wydano osiem tysięcy hologramów - podał ratusz.

Posiadacze Karty od 1 stycznia będą mogli korzystać ze zniżek przy zakupie długookresowych biletów komunikacji miejskiej, a także w miejskich pływalniach. Stołeczny ratusz zaznacza, że zniżki w przyszłości obejmą także miejskie teatry, ośrodki kultury; do udziału w programie są też zaproszone podmioty prywatne.

Aby otrzymać Kartę warszawiaka lub Kartę młodego warszawiaka (przysługuje osobom do 20. roku życia lub studentom do 26. roku życia, których rodzice rozliczają podatek w Warszawie), wystarczy złożyć wniosek przez internet (www.ztm.waw.pl) albo osobiście w Punkcie Obsługi Pasażerów czy w Wydziale Obsługi Mieszkańców w dzielnicach lub wysłać go pocztą na adres ZTM (ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa) - wnioski są do pobrania na stronie ZTM.

W uchwale rady miasta dotyczącej Karty zapisano dwa warunki jej otrzymania - zamieszkanie na terenie miasta oraz rozliczanie podatku PIT w tutejszym urzędzie skarbowym. Określono w niej też, że tańsze bilety w roku 2014 będą mogły kupić osoby, które rozliczyły w Warszawie podatek za rok 2012. W kolejnych latach ma to być podatek za rok poprzedni.

To, czy ktoś jest uprawniony do otrzymania Karty warszawiaka, ratusz ma weryfikować na podstawie bazy danych Ministerstwa Finansów (do wniosku nie trzeba dołączać PIT-u). Resort nie będzie jednak udostępniał miastu informacji o zeznaniach podatkowych danej osoby - MF ma jedynie sprawdzać i informować miasto o tym, czy wskazana osoba posiadała na dzień 31 grudnia 2012 r. ważny w urzędzie skarbowym adres zamieszkania na terenie Warszawy.

Od stycznia bilet 30-dniowy będzie kosztować 110 zł (obecnie 100 zł), a w ramach Karty warszawiaka 98 zł; bilet 90-dniowy: 280 zł, a z Kartą nadal 250 zł. W drugiej strefie biletowej: bilet 30-dniowy dla osób z kartą wyniesie 196 zł (dla pozostałych 210 zł); bilet 90-dniowy - 482 zł (dla pozostałych 536 zł).

Dzieci, których rodzice rozliczają się z podatku dochodowego PIT w Warszawie, skorzystają z tańszych biletów komunikacji miejskiej ważnych w pierwszej strefie biletowej. Bilet 30-dniowy w ramach Karty młodego warszawiaka będzie kosztował 49 zł, dla pozostałych 55 zł. Koszt biletu 90-dniowego wyniesie 125 zł, pozostali zapłacą 15 zł więcej.

Rodzice z rodzin wielodzietnych z trojgiem dzieci, płacący podatki w stolicy, nie będą musieli kupować dla dzieci biletów miesięcznych czy kwartalnych - w nowej taryfie pojawi się roczny bilet za cenę 99 zł dla każdego dziecka. Jeżeli jedno z dzieci z tych rodzin przekroczy 20 rok życia, pozostałe dzieci nie stracą uprawnień do ulg. Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych dla rodzin mających czworo i więcej dzieci nie zmienią się. Rodzice dzieci, które już posiadają bilet nie muszą go wymieniać, tylko wnioskować o wydanie hologramu. (PAP)

kno/ itm/