O zakupie obiektu przedstawiciele miasta poinformowali w piątek na konferencji prasowej zorganizowanej na tarasie widokowym Europejskiego Centrum Solidarności ulokowanego na terenach postoczniowych, w sąsiedztwie zakupionego przez samorząd obiektu.

Zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki przestrzennej Wiesław Bielawski wyjaśnił, że zakupiony przez miasto obiekt, który zostanie przekazany w użytkowanie Muzeum Sztuki Współczesnej, to zlokalizowany przy ulicy Doki i Jaracza budynek dawnych warsztatów szkolnych o powierzchni ponad 2,2 tysiąca m kw. W skład nieruchomości wchodzi też działka o powierzchni ponad 1,8 tys. m kw.,

W obiekcie, o którym mowa, funkcjonował na podstawie umowy najmu, wygasłej z końcem maja b.r., Instytut Sztuki Wyspa.

Samorząd nabył prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności posadowionych na nim obiektów od Kolonii Robotniczej sp. z o.o. za 2,9 mln zł.

Jak podkreślili na piątkowej konferencji przedstawiciele lokalnego i regionalnego samorządu, budynek, ze względu na swoją dużą kubaturę i przestrzeń „doskonale nadaje się do prezentacji kolekcji sztuki współczesnej”, a ulokowanie w nim placówki muzealnej zwiększa szansę na zdobycie środków na rewitalizację tej stoczniowej hali z nowego rozdziału funduszy europejskich.

Zakup postoczniowego obiektu z przeznaczeniem na Muzeum Sztuki Współczesnej jest jednym z pierwszych kroków do wypełnienia postanowień listu intencyjnego, jaki we wrześniu 2015 r. podpisali w Gdańsku ówczesna minister kultury Małgorzata Omilanowska, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz oraz marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Jak przypomniał w rozmowie z PAP dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku Wojciech Bonisławski, budynek dawnych warsztatów, w którym rozpocznie swoją działalność organizacyjną Muzeum Sztuki Współczesnej, docelowo miałby mieścić np. lokale rezydencyjne dla artystów, sale wykładowe, warsztaty itp. Dyrektor dodał, że trwają starania o pozyskanie sąsiadującego z warsztatami – większego obiektu - hali postoczniowej B 90, która mogłaby mieścić przestrzeń wystawienniczą placówki.

Zgodnie z podpisanym w ub.r. listem intencyjnym, gdańskie Muzeum Sztuki Współczesnej ma gromadzić i upowszechniać sztukę XX i XXI wieku. Muzeum Narodowe w Gdańsku ma bogate zbiory dzieł z tego okresu i część z tych zasobów prezentuje obecnie w swoim oddziale sztuki współczesnej mieszczącym się w Pałacu Opatów w Parku Oliwskim.

„Ten zabytkowy budynek nie spełnia wymogów, które pozwoliłyby na dobrą ekspozycję sztuki nowoczesnej. Nawet gabarytowo część obiektów współczesnej sztuki po prostu w nim się nie mieści, przez co omija nas możliwość prezentacji bardzo wielu cennych nowoczesnych dzieł” – powiedział PAP Bonisławski. Jak dodał, architektura postindustrialna, doskonale nadaje się do takich celów.

Obszary postoczniowe obejmują około 70 hektarów położonych między Wyspą Ostrów, na której aktualnie działa Stocznia Gdańska S.A., a śródmieściem. Tereny te przeznaczone są pod budowę nowej dzielnicy - z budynkami mieszkalnymi, biurowymi i handlowymi, o nazwie Młode Miasto.

Już dziś teren ten jest stopniowo zagospodarowywany: działa już na nim m.in. Europejskie Centrum Solidarności sąsiadujące z historyczną stoczniową bramą i Pomnikiem Poległych Stoczniowców. (PAP)

aks/ par/