Przetarg na prawie 30-kilometrowy odcinek S19 jest dwuetapowy. Jak dodała Rarus, do następnego etapu przetargu zaproszeni zostaną wykonawcy, którzy spełnią określone warunki.

„Złożone wnioski będziemy sprawdzać m.in. pod kątem posiadanego potencjału kadrowego, zdolności ekonomicznej i finansowej. Ocenimy również zdolność wykonawców do należytego wykonania zamówienia, a w szczególności do ich wiedzy i doświadczenia w tego typu inwestycjach” - zaznaczyła rzeczniczka.

Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie trzech kryteriów: cena, termin realizacji i okres gwarancji.

Przetarg dotyczy zaprojektowania i budowy S19 na odcinku od węzła „Nisko Południe” do węzła „Sokołów Małopolski Północ”. Zamówienie zostało podzielone na trzy odcinki realizacyjne: zadanie „A” Nisko Południe - Podgórze (o długości ok. 11,5 km); zadanie „B” Podgórze - Kamień (ok. 10,5 km); zadanie „C” Kamień - Sokołów Małopolski Północ (ok. 7,9 km).

Zainteresowane inwestycją firmy mogły składać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na całość lub dowolnie wybraną liczbę odcinków realizacyjnych. Wśród złożonych wniosków tylko jedno konsorcjum złożyło wniosek na jeden odcinek - „C”. Pozostałe podmioty są zainteresowane budową wszystkich trzech odcinków.

Dowiedz się więcej z książki
Prawo zamówień publicznych. 631 pytań i odpowiedzi
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Rarus podkreśliła, że zadaniem wyłonionych w przetargu wykonawców będzie nie tylko zaprojektowanie poszczególnych odcinków drogi ekspresowej S19, ale również jej wybudowanie oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Droga ekspresowa S19 ma stać się główną trasą komunikacyjną na kierunku północ - południe we wschodniej części kraju. Ma przebiegać od przejścia z Białorusią w Kuźnicy do granicy ze Słowacją w Barwinku.

Odcinek Rzeszów-Lublin o długości ok. 157,5 km jest wpisany w rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. 

Do tej pory na Podkarpaciu do ruchu oddano dwa odcinki S19: Stobierna - Rzeszów Wschód (7,5 km) oraz Rzeszów Zachód - Świlcza (4,4 km). Kolejne dwa odcinki są w budowie. (PAP)