Za przyjęciem budżetu było 31 radnych, a 11 przeciw. Od głosu wstrzymała się jedna osoba.

Dochody budżetu gminy mają wynieść 3 mld 955 mln zł, a wydatki 3 mld 948,6 mln zł. Planowane w 2014 r. wydatki na inwestycje to 732,5 mln zł.

W budżecie będzie niewielka nadwyżka - w wysokości 6 mln 483 tys. Zadłużenie Krakowa ma się zmniejszyć o 28,5 mln zł, do 1 mld 971,5 mln zł. Około 4,8 mln zł zostanie przeznaczone na tzw. budżet partycypacyjny, o podziale którego decydują mieszkańcy.

Najważniejsze będą inwestycje komunikacyjne: przebudowa układu komunikacyjnego Rondo Mogilskie - plac Centralny wraz z budową węzła Meissnera - Jana Pawła II - Lema, budowa linii tramwajowej Krowodrza Górka - Górka Narodowa (w przyszłym roku ma być decyzja środowiskowa i ogłoszony przetarg) oraz przebudowa torowisk w centrum miasta - m.in. na ul. Na Zjeździe, ul. Kościuszki i od ul. Piłsudskiego do Dworca Głównego. Zakończona ma być budowa Centrum Kongresowego oraz Hali Widowiskowo - Sportowej.

Radni głosowali w środę 157 poprawek. Dyskusję wywołała propozycja radnych niezależnych, którzy domagali się, aby w budżecie miasta zarezerwować 1 mln zł na referendum dotyczące organizacji w Krakowie Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022 (kwota ta miały być zabrana z budowy cmentarza i spopielarni zwłok w Podgórkach Tynieckich). Poprawka została odrzucona.

"Budżet jest większy. Widać drgnięcie na rynku nieruchomości i to, że gospodarka się trochę ożywiła, dlatego dość optymistycznie zaplanowaliśmy dochody. Nie udało się jednak znaleźć pieniędzy na wszystko, więc mamy wykaz zadań, na które w ciągu roku będziemy przeznaczać kwoty osiągnięte w wyniku oszczędności po przetargach” – mówił dziennikarzom prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Budżetu nie poparli radni PiS, według których zawiera on zbyt optymistyczne dane dotyczące wzrostu dochodów gminy. "Z 24 zgłoszonych przez nas poprawek przyjęte zostały zaledwie cztery. Od kilku lat wnioskujemy o zwiększenie nakładów na program budowy mieszkań komunalnych i socjalnych, bez skutku. Za mało pieniędzy jest przeznaczanych także na budowę ścieżek rowerowych, bieżące utrzymanie szkół oraz budowę nowych przedszkoli" - powiedział PAP szef klubu radnych PiS Bolesław Kosior.

Poprawki zgłoszone przez klub radnych PO zostały przyjęte w formie autopoprawki. Dotyczyły one m.in. wydatków na remonty i termomodernizację szkół, budowę placów zabaw przy szkołach, remontów dróg i wymiany nawierzchni boisk sportowych. „To jest budżet lekkiej odwilży finansowej, którą staramy się przekuć na inwestycje. Pozytywne jest to, że zwiększają się dochody z podatków od przedsiębiorców oraz gospodarowaniem mieniem gminy. Będą też zwroty pieniędzy z inwestycji współfinansowanych przez UE” – mówił dziennikarzom przewodniczący klubu PO Grzegorz Stawowy.